Undervisningstilbud

Her kan du læse om de forskellige former for undervisning, vi kan tilbyde inden for specialområdet.

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand kan gives på flere måder:

  • Elever bliver i den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning med støtte.
  • Eleven går i en specialklasse i en almindelig folkeskole eller i en specialskole.
  • Eleven går i en specialklasse, men modtager også undervisning i en almindelig klasse.
Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)