Hvordan bliver et barn indstillet til specialundervisning?

Har dit barn brug for specialundervisning, så læs mere her.

Beslutning om specialundervisning foretages af skolelederen på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven og i samråd med eleven og forældrene.

Hvis skolen ikke har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer, skal kommunen i samråd med forældrenes ønsker finde en anden skole med et relevant undervisningstilbud.

Det er skolelederen,  der indstiller eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, evt. efter forslag fra en lærer eller ønske fra forældre og elev. Det er skolelederen, der beslutter, om elever kan få specialundervisning på skolen. Det kan være som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 ugentlige timer eller i en specialklasse.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det efter en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) af eleven, i samråd med eleven og forældrene. Skolens leder skal indstille eleven til en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis man mener, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. Forældrene og eleven kan også selv bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis de synes, at der er behov for det.

Hvis eleven skal have specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen, skal kommunalbestyrelsen henvise eleven.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)