Høring vedr. ny skolestruktur i Struer Kommune.

Byrådet besluttede i sit møde 28. maj 2024 at sende fire forslag i forbindelse med skolestruktur i høring

På byrådsmødet d. 28. maj 2024 blev forslag vedr. skolestruktur behandlet og sendt til høring ved:

  • Skolebestyrelserne på Humlum Skole, Bremdal Skole, Langhøjskolen, Hjerm Skole, Thyholm Skole, Parkskolen, Limfjordsskolen og Ungdomsskolen
  • MEDudvalg på Humlum Skole, Bremdal Skole, Langhøjskolen, Hjerm Skole, Thyholm Skole, Parkskolen, Limfjordsskolen og Ungdomsskolen
  • Dagtilbuddenes forældrebestyrelser
  • CenterMED
  • De faglige organisationer: DLF, BUPL, FOA samt skolelederforeningen

Høringsfristen er 10 uger, indenfor hvilken der kan fremsættes indsigelser m.v. mod forslaget.

Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og skolernes hjemmeside og udløber derfor ved udgangen af fredag d. 13. september 2024.

Senest opdateret 05-07-2024
Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)