Friskole

Her kan du læse om de friskoler der er i Struer Kommune

På Resen Friskole tager vi udgangspunkt i barnet som ”et helt menneske”, og vi driver skolen med forældrenes aktive medvirken. Undervisningen og det pædagogiske virke bærer præg af, at der arbejdes med alle aspekter af barnets udvikling, herunder i høj grad også trivsel og sociale kompetencer. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og at det man lærer, også kan bruges i samarbejdet og i samværet med andre.

Struer Friskole, som ligger i den sydlige del af Struer med udsigt udover marker, fjord og gravhøje, har ca. mellem 80 og 100 børn fra 0.-9. klasse. Struer Friskole blev grundlagt af forældre i Struer i 1983, siden er der sket meget, men altid med udgangspunkt i de værdier, som skolen blev grundlagt ud fra. 

Struer Friskole er fortsat en sund skole der vil det gode skole og børneliv. Siden 1982 er også 9. klassetrin blevet en del af skolen, samt Struer Friskoles egen børnehave.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)