Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk psykologisk rådgivning - også kaldet PPR, består her i kommunen af psykologer, tale-hørekonsulenter og ergoterapeuter. PPR rådgiver og vejleder forældre, pædagoger og lærer og undersøger børn/unge med særlige behov (0-18 år). 

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)