Her kan du gå i 10. klasse i Struer kommune.

Du kan gå i 10. klasse på Thyholm Skole og Struer Statsgymnasium. Derudover tilbyder Skoleskibet Marilyn Anne også 10. klasse - Her kræves der dog optagelse som sker via skibets visitationsudvalg. Dette kan du læse mere om på nedenstående links:

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)