Hjerm Vuggestue

I vuggestuen er der plads til 30 børn. Vuggestuen kan modtage børn fra de er 4 måneder, men det er yderst sjældent det sker. Som oftest modtages børnene når de er 8-10 måneder.

Hjerm Vuggestue

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)