Bangs Børnehus

Bangs Børnehus er en del af Østbyens dagtilbud sammen med vuggestuen Baunegården.
Vuggestuen er delt op i 2 grupper.

Bangs Børnehus

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)