Tilsyn

Her kan du læse om de tilsyn der er på dagtilbudsområdet samt tilsynsrapporterne.

Det pædagogiske tilsyn har til formål at sikre, at dagtilbuddene lever op til dagtilbudslovens bestemmelser, herunder den styrkede pædagogiske læreplan. Det betyder, at tilsynet med det pædagogiske indhold i dagtilbud skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan. 

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)