Styrelsesvedtægter for Dagtilbud

Her kan du læse om styringsvedtægterne for dagtilbudsområdet.

Styrelsesvedtægten er vedtaget af byrådet efter indhentet høringssvar fra forældrebestyrelserne.
Styrelsesvedtægten omfatter kommunale dagtilbud i Struer Kommune for børn i alderen 0 år og indtil skolestart og udgør rammen for drift af kommunale dagtilbud.

Styrelsesvedtægterne danner grundlag for den fælles bestyrelse for folkeskolen og det kommunale dagtilbud med de tilpasninger, der følger af, at dagtilbuddet og skolen har forskelligt lovgrundlag.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)