Retningslinjer

Her kan du læse om retningslinjerne for overgangen mellem dagtilbud og skole, privat børnepasning samt private institutioner.

Retningslinjerne beskriver Struer Kommunes generelle standard for overgangen fra børnehave til skole. Udover disse retningslinjer stilles der krav til hvert distrikt om en samarbejdsaftale mellem det/de afgivende dagtilbud og den/de modtagende skole/skoler, da dette giver mulighed for lokal forankring.

Hvad skal der til for at blive godkendt som privat børnepasser?

  • Du skal have skriftlig godkendelse fra kommunen for at drive en privat pasningsordning
  • Godkendelse af private børnepassere gives ud fra samme kriterier som ved godkendelse af kommunale dagplejere
  • Du kan finde et ansøgningsskema nederst på denne side
  • Ansøgningsskemaet skal sendes til Struer Kommune. Du vil efterfølgende blive kontaktet for at aftale et godkendelsesbesøg

Byrådet skal godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)