Støtte og rådgivning til dagtilbud

PPR tilbyder støtte og hjælp til skoler og dagtilbud i form af konsultativ bistand. Konsulenterne kontaktes gennem skole eller dagtilbud.

Støtte og rådgivning

PPR tilbyder støtte og hjælp til skoler og dagtilbud i form af konsultativ bistand. Konsulenterne kontaktes gennem skole eller dagtilbud.

Hvis du som forælder er bekymret for dit barns hverdag eller udvikling i skole eller dagtilbud, kan du henvende dig til barnets skole eller dagtilbud.

På skolerne er der pædagogiske konsulenter som:

 • arbejder tæt sammen med PPR om at skabe trivsel og udvikling for børn og unge 
 • deltager i møder på skoler og i dagtilbud, hvor der tilbydes sparring og hjælp til eksempelvis at lave konkrete indsatser, handlingsplan mm. 
 • giver praksisnær rådgivning og vejledning til personale og forældre samt hjælper med alternative måder at organisere hverdag, undervisning og aktiviteter på 
 • har fokus på det enkelte barn samt den gruppe barnet indgår i
 • har fokus på de sociale miljøer og læringsmiljøer børn og unge indgår i 
 • arbejder tæt sammen med andre faggrupper i PPR.

Tale- og høre 

Forældre og personale kan modtage sparring, råd og vejleding omkring børn sproglige udvikling og specifikke sproglige vanskeligheder. Det kan f.eks. være udtalevanskeligheder, stammen eller udfordringer med sprogforståelsen. Det er PPR’s Tale- og hørekonsulenter der tilbyder bistanden.

Når det vurderes relevant, kan der laves indstilling til en sproglig udredning med henblik på en bredere forståelse for barnets sproglige forudsætninger. Udredningen kan bestå af observationer, brug af testbatteri, samtale med forældre og personale, samt tværfagligt sparring, med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats. 

PPR samarbejder tæt med andre afdelinger i Børn og Unge med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats. 

Hvis du som forælder oplever behov for sparring omkring dit barns trivsel og udvikling, skal du henvende dig i barnets skole eller dagtilbud, og så kan de indkalde til netværksmøde eventuelt med deltagelse af PPR. 

Går dit barn (0-6 år) ikke i dagtilbud kan du henvende dig til Børn og Unge, som vil hjælpe med kontakten til tale- og hørekonsulenten.

Motoriske udfordringer

Du kan kontakte børneergoterapeuten

 • Hvis dit barn har svært ved at deltage i leg med jævnaldrende. 
 • Hvis dit barn virker klodset eller usikkert sammenlignet med jævnaldrende. 
 • Hvis dit barn er længere om at lære selv at tage tøj på end jævnaldrende. 
 • Hvis dit barn har problemer med at spise. 
 • Hvis dit barn reagerer anderledes end andre på sanseindtryk, f. eks. berøring og lyd. 
 • Hvis du synes, at dit barn er for passivt. 
 • Hvis du i øvrigt er i tvivl om dit barns motoriske eller sansemotoriske udvikling

Du kan få råd og vejledning om dit barns motoriske og sansemæssige udvikling samt hvilke lege og aktiviteter, der er gode for dit barn.

 

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)