Fællespasning i dagtilbud og SFO

Fællespasning er dage, hvor dagtilbud og SFO holder lukket og tilbyder fællespasning et andet sted, fordi der er få børn mødt ind.

Fællespasning er dage, hvor dagtilbud og SFO holder lukket og tilbyder fællespasning et andet sted, fordi der er få børn mødt ind.

Fællespasning sker i følgende perioder:

  • Skolernes vinterferie 
  • Påsken 
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
  • Skolernes efterårsferie 
  • Mellem jul og nytår

På disse dage vil der blive arrangeret fællespasning i en dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO i Struer by eller Bremdal, hvis der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for barnet. 

Grundlovsdag og juleaftensdag holder alle dagtilbud og SFO lukket, og der arrangeres ikke fællespasning.

Forældrene modtager i december måned nærmere orientering om det kommende års fællespasningsdage, samt hvor den alternative pasning finder sted.

Den enkelte forældrebestyrelse/skolebestyrelse kan selv beslutte, om de ønsker at være omfattet af aftalen om fællespasning eller om de ønsker, at dagtilbuddet/SFO skal holde åbent.

Forældrebestyrelsens/skolebestyrelsens beslutning om fællespasning skal være gældende for mindst ét år og kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar. Beslutningen gælder for hele dagtilbuddet/SFO og skal træffes inden udgangen af oktober måned af hensyn til det kommende års ferieplanlægning. 

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)