Thyholm Dagpleje

Der er 1 dagplejer ansat i Thyholm Dagtilbud. Dagplejen i Thyholm Dagtilbud er et kvalitetspasningstilbud til forældre, som ønsker trygge og rolige rammer i hjemlige og nære omgivelser med plads til det enkelte barn og tid til fordybelse.

Thyholm Dagpleje

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)