Sundhed og livsstil

– til dig som gerne vil leve sundere og forebygge sygdom.

Ønsker du vejledning omkring kost og vægt? Hos Sundhedscenter Struer kan vi hjælpe dig, hvis du har problemer med over- eller undervægt. Du kan blive henvist til vores vægttabs- og diætistforløb fra egen læge eller fra sygehuset. Det inkluderer:

Sundhedscenter Struer tilbyder individuelle vægttabsforløb til voksne borgere i Struer Kommune der:

 • Har et BMI over 30 og samtidig har en kronisk diagnose som er livsstils- og overvægtsrelateret for eksempel diabetes, hjertekarsygdom m.m. Vi vurderer, om et vægttab kan være medvirkende til at forbedre prognosen og forebygge at det blive værre samt øge din livskvalitet.

For at få et vægttabsforløb, skal du være henvist fra egen læge eller fra sygehuset.

Du kan ikke deltage i et vægttabsforløb, hvis du har en ubehandlet eller ikke-velbehandlet psykisk sygdom, er misbruger af alkohol eller stoffer eller har en spiseforstyrrelse.

Ernæring er en vigtig del af det at blive ældre. Mange oplever blandt andet at appetitten mindskes, aktivitetsniveauet falder og at det kan være svært at holde vægten. Flere faktorer har indflydelse på helbredet og et uplanlagt vægttab og underernæring spiller en væsentlig rolle.

Struer Kommune har en klinisk diætist til at hjælpe med diætbehandling af ældre borgere. Det vil sige borgere, som er 65 år eller ældre, der har problemer med at holde vægten, vejer for lidt, gerne vil have flere kræfter og energi og/eller har andre problemer med ernæring. Du kan kontakte diætisten direkte eller henvendelsen kan ske gennem f.eks. plejepersonale eller egen læge. Vi tilpasser forløbet din situation og behov og det beror på en individuel vurdering.

Diætisten kan tilbyde følgende:

 • Startsamtale: En første samtale i forløbet som varer ca. én time. Her kortlægger vi dine nuværende kostvaner med henblik på vejledning og ændring.
 • Opfølgning: Efter den første samtale er der mulighed for opfølgende samtaler. De varer ca. 30 minutter per gang.

Ønsker du et nikotinfrit liv? Vi tilbyder hjælp og vejledning til dig, der ønsker at nedsætte eller stoppe dit forbrug af nikotinproduktioner f.eks. cigaretter, snus, puff bar, e-cigaretter og lignende. Alle vores forløb og samtaler er gratis at deltage i, hvis du er borger eller ansat i Struer Kommune.

Vi tilbyder forskellige nikotinstopforløb:

 • Gruppebaseret forløb
 • Individuelt forløb
 • Nikotinvanesamtale
 • Smøg forbi - et fleksibelt forløb for særlig målgruppe

Du kan læse mere om vores nikotinstopforløb, hvad de indebærer og hvordan du tilmelder dig herunder:

Storrygere, der ryger 15 cigaretter eller derover og som tilhører nedenstående målgruppe, kan få 4 ugers gratis rygestopmedicin, hvis de samtidigt deltager i rådgivning.

Målgrupperne er personer, der er på:

 • Kontanthjælp
 • Førtidspension
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Integrationshjælp
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob

Tilbuddet gælder, når du samtidigt deltager på et af kommunens forløb.

Gruppeforløbet er et inspirerende forløb, som består af en række mødegange med fokus på forskellige spændende temaer, der inspirerer til at blive nikotinfri og hvor en erfaren rådgiver guider holdet. 

Det, at mødes med andre, der også ønsker at leve nikotinfrit, skaber et stærkt fundament for det nye nikotinfrie liv.

Som deltagere inspirerer I hinanden gennem dialog, gruppeøvelser og ny viden. Mødegangene indeholder blandt andet viden om nikotin og afhængighed, øvelser til håndtering af stoppet samt fokus på sanseoplevelser, erfaringsudveksling og mindfulness.

Forløbet foregår som udgangspunkt i Sundhedscenter Struer.

Praktiske oplysninger
Kurset er gratis, men kræver tilmelding. Kurset strækker sig over 6 mødegange med opstart flere gange årligt

Tilmelding
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Som borger eller ansat i Struer Kommune har du mulighed for en individuel samtale om dine nikotinvaner.

Sammen med en rådgiver sætter du fokus på at ændre dine nikotinvaner og/eller på sigt blive nikotinfri.

Tilmelding:
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Et individuelt forløb tilbydes borgere eller ansatte i Struer Kommune, som opfylder ét af følgende kriterier:

 • Gravide
 • Unge under 25 år
 • Hvor arbejdstidsmæssige forhold forhindrer deltagelse på gruppeforløb
 • Hvor psykiske udfordringer forhindrer deltagelse på gruppeforløb

Ved individuel rådgivning går du til rådgivning alene hos en rådgiver. Forløbet indeholder op til 5 samtaler og foregår på Sundhedscenter Struer.

Tilmelding:
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Som en del af den eksisterende tobaks- og nikotin forebyggende indsats i Struer Kommune, kan du få hjælp til tobaks- og nikotinstop eller reducering af dit tobaks- og nikotinforbrug af en stoprådgiver. Smøg Forbi er et særligt tilbud til socialt udsatte og borgere med psykiske lidelser i Struer Kommune. Rådgivningen kan tilrettelægges efter den enkeltes hverdag og behov.

Rådgivningen kan foregå både individuelt og i grupper.

Der gives gratis støttemedicin op til 8 uger, hvis man bruger min. 15 mg. nikotin om dagen.

Kontakt:
Sundhedscenter Struer, tlf.: 20677804, sundhed-omsorg@struer.dk indenfor kommunens åbningstid

Struer Kommune tilbyder alle borgere et forebyggende hjemmebesøg jf. Struer Kommunes kvalitetsstandard i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år. + link til kvalitetsstandard???

Alle borgere, der er fyldt 82 år tilbydes mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Borgere, som bor alene i kommunen tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 70. år.

Borgere i alderen 65 år til 81 år og som er i særlig risiko for nedsat funktionsevne tilbydes et forebyggende hjemmebesøg efter behov.

Undtaget er borgere, der modtager både praktisk og personlig pleje, er tilknyttet kommunalt dagcenter eller en demenskonsulent.

Struer Kommune tilbyder sorgstøttesamtale for borgere fra 65 år, som har mistet en ægtefælle eller samlever, og besøget tilbydes ca. 3 måneder efter dødsfaldet.

Et forebyggende hjemmebesøg er et aftalt besøg, en samtale i borgerens hjem, og det foretages af en sundhedskonsulent fra SundhedscenterStruer. Formålet er at skabe tryghed og trivsel, at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, at vejlede til bedre at udnytte din ressourcer og at afværge eller udskyde behovet for hjælp.

Ved besøget kan der tales om:

 • Kost
 • Motion
 • Aktiviteter
 • Boligen og dens indretning
 • Forebyggelse af fald
 • Psykiske forhold
 • Hvordan er det at blive ældre
 • Livsmod og livsglæde

Sundhedskonsulenterne har et bredt kendskab til såvel sociale som sundhedsmæssige forhold, har tavshedspligt og kan ikke bevilge hjemmehjælp.

SundhedscenterStruer tilbyder kostvejledning til borgere med en kronisk sygdom.

Voksne borgere i Struer kommune, der har kronisk sygdom, tilbydes individuel kostvejledning, hvis det vurderes, at der vil være gavn af et specifikt tilbud med fokus på mad og måltider. Du henvises primært efter en afklarende samtale med forløbskoordinatoren.

Tilbuddet består af følgende:

 • Afklarende samtale á 60 min. varighed
 • Mulighed for op til 6 opfølgende samtaler á 30 min. varighed

SundhedscenterStruer tilbyder individuelle samtaleforløb til voksne borgere i Struer Kommune der:

Har et BMI over 30 og samtidig har en kronisk diagnose, som er livsstils- og overvægtsrelateret for eksempel diabetes, hjertekarsygdom m.m.
Vi vurderer, om et forløb kan være medvirkende til at forbedre prognosen og forebygge at det bliver værre samt øge din livskvalitet.

Inden opstart vil der være en afklarende samtale, hvor vi afstemmer forventning med dig og udarbejder en plan for forløbet. Tilbuddet har fokus på vægtstabilitet og/eller vægttab og kan vare op til 2 år.

Du kan ikke deltage i et forløb med fokus på vægt, hvis du har en ubehandlet eller ikke-velbehandlet psykisk sygdom, er misbruger af alkohol eller stoffer eller har en spiseforstyrrelse.

Kontakt os

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, hjemmeplejen, myndighed eller sygehuset til at kontakte os

Kontakt

SundhedscenterStruer

T: 20 67 78 04

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)

Kontakt

Hjemmeplejen

Telefontid: kl. 10-11 og 12-13

Nord: 96 84 83 68

Øst: 96 84 83 67

Vest: 96 84 83 66

Aften/Nat: 96 84 83 66

Den Kommunale Hjemmeplejes akuttelefon: Brug ét af ovenstående numre og tast 1

Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)