Sammen om Sundhed - livet med kronisk sygdom

Struer Kommune har forskellige tilbud til dig med kronisk eller langvarig sygdom:

 • Type 2 diabetes
 • Hjertesygdom
 • Kræft
 • Muskelskeletlidelser/smerteproblematikker
 • Lungesygdomme fx KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)
 • Osteoporose

Kronisk sygdom er en stor udfordring både for den enkelte og for den nærmeste familie. Man skal lære at håndtere sygdommen og leve med forandringer i hverdagen samt den følelsesmæssige påvirkning.

Vi tilbyder dig en samtale med en forløbskoordinator, som kan hjælpe dig med at skabe en entydig og koordineret indgang til relevante kommunale tilbud og muligheder. Vi sætter fokus på:

 • Hverdagsliv med en kronisk/langvarig sygdom
 • At skabe overblik og sammenhæng i borgerens forløb
 • Tiltag der kan forebygge/udsætte en eventuel forværring af sygdom

Samtalen vil afdække dine behov, ressourcer og udfordringer og vil hjælpe dig med at finde det rigtige tilbud.

At få type 2 diabetes kan forandre din livssituation og medføre nye udfordringer. Derfor tilbyder SundhedscenterStruer gratis 2 årlige forløb til voksne borgere med type 2 diabetes

I forløbet får du redskaberne til at mestre hverdagen med type 2 diabetes samt mulighed for at møde andre i samme situation. Pårørende er også velkomne.

Forløbet varer ca. 6 uger og indeholder:

 • Afklarende samtale forud for opstart
 • Gruppeundervisning 1 gang om ugen med fokus på mestring, medicin, mad og motion
 • Holdtræning 1 gang om ugen (som udgangspunkt udendørs)
 • Hjemmetræning
 • Mulighed for hjælp til nikotinstop
 • Mulighed for individuel samtale om mad og måltider
 • Afsluttende telefonisk samtale

Forløbet foregår om onsdagen i tidsrummet 13.00-16.00. Der afvikles 2 hold årligt.

Kontakt os

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, sygehuset eller en kommunal medarbejder til at henvise dig til en afklarende samtale.

Vi tilbyder HJERTECAFÉ til borgere, som har deltaget i hjerterehabilitering på Sundhedscentret. Her kan du tale med en medarbejder, som du også har mødt i dit rehabiliteringsforløb.

Caféen kan hjælpe dig til at fastholde ændringer af livsstil i forbindelse med din sygdom og møde andre borgere med samme sygdom.

At få en hjertesygdom kan forandre din livssituation og medføre nye udfordringer. Derfor tilbyder SundhedscenterStruer gratis rehabiliteringsforløb til voksne borgere med hjertesygdom, som er henvist med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Forløbet tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, så du får hjælp, støtte og viden til at håndtere og tackle livet med hjertesygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation. På en udvalgt dag i forløbet inviteres dine pårørende med til både gruppeundervisning og træning, hvor vi sætter fokus på ”at være pårørende” og ”at have pårørende” når man er hjertesyg.

Forløbet varer i op til 12 uger og indeholder:

 • Afklarende samtale
 • Holdtræning
 • Fysiske test på kondicykel ved start og slut
 • Gruppeundervisning
 • Mulighed for individuel vejledning omkring mad og måltider ved diætist
 • Mulighed for hjælp til nikotinstop
 • Mulighed for individuel samtale med sygeplejerske og fysioterapeut undervejs i forløbet
 • Afsluttende samtale

Voksne borgere, som har knogleskørhed/osteoporose eller er i risiko, kan kontakte SundhedscenterStruer for:

 • En afklarende samtale med forløbskoordinator med mulighed for opfølgende samtale og evt.
 • Tilbud om superviseret/individuelt tilbud med fysioterapeut og
 • Tilbud om vejledning ved ergoterapeut samt
 • Tilbud om kostvejledning med fokus på kostens betydning i forhold til knogleskørhed/osteoporose

Kontakt os

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, sygehuset eller en kommunal medarbejder til at henvise dig til en afklarende samtale.

At få kræft kan forandre din livssituation og medføre nye udfordringer. Derfor tilbyder SundhedscenterStruer forløb til voksne borgere, der har eller har haft kræft.

Forløbet tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, så du får hjælp, støtte og viden til at håndtere og tackle livet med en kræftdiagnose. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation. På en udvalgt dag i forløbet inviteres dine pårørende med til både gruppeundervisning og træning.

Forløbet varer 8 uger og indeholder:

 • Afklarende samtale
 • Gruppeundervisning
 • Holdtræning (som udgangspunkt udendørs afhængig af vejret)
 • Mulighed for hjælp til nikotinstop
 • Mulighed for individuel samtale omkring mad og måltider
 • Afsluttende samtale

Sundhedscentret har et samarbejde med Kræftcafé i Aktivitetscentret, som er et tilbud under Kræftens Bekæmpelse

Kontakt os

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, hjemmeplejen, myndighed, sygehuset og forebyggende hjemmebesøg til at kontakte forløbskoordinatoren.

At få en lungesygdom kan være en stor udfordring - både for dig og din nærmeste familie. SundhedscenterStruer tilbyder derfor et gratis forløb, hvor du får nogle redskaber til at mestre hverdagen med din lungesygdom. På en udvalgt dag i forløbet inviteres dine pårørende med til både gruppeundervisning og træning.

Forløbet varer 8 uger og indeholder:

 • Afklarende samtale
 • Fysiske test ved start og slut
 • Gruppeundervisning
 • Holdtræning
 • Mulighed for individuel samtale omkring mad og måltider
 • Mulighed for hjælp til nikotinstop
 • Afsluttende samtale

SE ALLE VORES TILBUD HER

Kontakt os

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, hjemmeplejen, myndighed, sygehuset og forebyggende hjemmebesøg til at kontakte forløbskoordinatoren.

Til voksne borgere, som er færdigudredt for kroniske smerter, har SundhedscenterStruer følgende tilbud:

 • Afklarende samtale med forløbskoordinator og evt.
 • Mulighed for et træningstilbud med fokus på håndtering af smerter og
 • Forløb med ergoterapeut bl.a. med fokus på energiforvaltning samt
 • Mulighed for kostvejledning

Forløbet er som udgangspunkt individuelt, men kan foregå i mindre grupper

Kontakt os

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, sygehuset eller en kommunal medarbejder til at henvise dig til en afklarende samtale.

SundhedscenterStruer afholder pårørende arrangementer for dig, som lever med en kronisk eller livsændrende sygdom og dine nærmeste pårørende. Arrangementerne vil veksle mellem oplæg og dialog.

 

Onsdag d. 21. august 2024 kl. 16 – 17.30

At finde balancen i hverdagslivet

Ved medarbejderne i Sundhedscentret

 

Onsdag d. 6. november 2024 kl. 16 - 17.30

Når livet tager en uventet drejning

Ved præst Anna Rask Lauridsen

 

Mandag d. 3. februar 2025 kl. 16 – 17.30

At styrke samliv og intimitet

Ved Susanne Duus, sygeplejerske, rådgiver og master i sexologi

Sted

SundhedscenterStruer, Morten Andersens Passage 7, 1. sal, 7600 Struer

Tilmelding

Det er muligt at deltage i alle eller enkelte arrangementer. Det er gratis at deltage.

Tilmelding er nødvendig senest en uge før de enkelte arrangementer til forløbskoordinator Sonja Kræmmergaard på 61812808 eller mail sokr@struer.dk