Palliativ fysioterapi

Palliativ fysioterapi er en del af den palliative indsats i Struer Kommune

Palliativ fysioterapi er en del af den palliative indsats i Struer Kommune som tilbyder følgende:

  • Lindring af smerter og andre generende symptomer
  • Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
  • Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • Støttefunktion for at hjælpe dig til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • Støttefunktion til din familie igennem din sygdom og i sorgen over tabet.

Vi vil gerne lære dig at kende så tidligt som muligt i dit sygdomsforløb for bedre at kunne hjælpe dig i en svær tid. Vi sørger for, at du bliver kontaktet af en sygeplejerske, der sammen med dig og din familie vil afklare dine ønsker og forventninger. I vil sammen finde ud af hvilke af kommunens tilbud, som du vil kunne have gavn af, bl.a. tilbud om samtaler til dig og dine pårørende.

Hvis du har en terminal erklæring, kan der bevilges lindrende fysioterapi med henvisning fra din læge.

Kontakt os

Hjemmesygeplejen
tlf. 20272104

Sygeplejeklinikken
tlf. 96948693

Kontakt

Hjemmeplejen

Telefontid: kl. 10-11 og 12-13

Nord: 96 84 83 68

Øst: 96 84 83 67

Vest: 96 84 83 66

Aften/Nat: 96 84 83 66

Den Kommunale Hjemmeplejes akuttelefon: Brug ét af ovenstående numre og tast 1

Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)