Sundheds­strategi 2023 - 2030

Formålet med Struer Kommunes Sundhedsstrategi 2023-2030 er at forbedre sundhedstilstanden og vende udviklingen. Vi ønsker at igangsætte konkrete handlinger på baggrund af hvad borgere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere siger, samt fakta fra ’Hvordan har du det? 2021’.

Med strategien vil vi pege på de vigtigste sundhedsudfordringer og sætte en fælles retning for arbejdet på tværs af kommune og civilsamfund, faglige områder og fysiske rammer.

Dette er første udkast til Sundhedsstrategien der den 8/11-2023 er til politisk behandling i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er webtilgængelig version på vej.

Vil du gerne være med i arbejdet?

Hvis du har spørgsmål eller interesse i at være frivillig i forbindelse med arbejdet med Sundhedsstrategien kan du sende en e-mail til sundhed-omsorg@Struer.dk

Kontakt

Sundhed & Omsorg

T: 96 84 83 60