Plejebolig

Ansøgning om bolig

Boligtype *

Ansøger (udfyldes af borgeren/pårørende)

Nuværende bolig *
Nuværende opholdssted *

Øvrige personer på bopælen

Kontaktperson (nærmeste pårørende)

Ansøgers læge

Begrundelse for ansøgningen

Hvad får ansøgeren hjælp til

Hvad får ansøgeren hjælp til

OBS! Boliggarantien på 2 måneder er ikke gældende, hvis man ønsker at bo på et specifikt plejehjem / plejebolig

Databehandling

Tilladelse til at mine data må lagres og behandles

Felter med (*) skal udfyldes

Antal indsendte besvarelser 16

Kontakt

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

T: 96 84 84 20

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)