Ældrebolig

Struer Kommune har over 120 ældre- og handicapegnede boliger. Du kan søge om en af boligerne, hvis du har en varig fysisk eller psykisk lidelse.

Vi vurderer altid din situation, før vi tager stilling til, om du kan komme i betragtning til en ældrebolig. 

Vi vurderer blandt andet: 

  • Om der kan ændres i din nuværende bolig eller du kan få hjælp af nogle hjælpemidler. 
  • Boligskiftet skal i væsentligt grad forbedre din samlede situation. 
  • Boligskiftet skal hjælpe dig til at bevare størst mulig selvstændighed i forhold til personlige behov. 
  • Boligskiftet skal forbedre dine muligheder for socialt samvær. 
  • Boligskiftet skal give mulighed for, at du kan bruge de hjælpemidler, du har brug for.

Ansøgning om bolig her

Kontakt

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

T: 96 84 84 20

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)