Struer Kommune

Midlertidigt ophold

Lindring til alle med livstruende sygdom

Midlertidigt ophold

Hvis du i en periode har behov for et tæt plejeforløb eller rehabiliteringsforløb, er der mulighed for et midlertidigt ophold.

Her vil der døgnet rundt være sygeplejersker og assistenter til at hjælpe dig med dine aktuelle behov.
Personalet kan være dig behjælpelig med at skabe kontakt til de forskellige fagpersoner, du måtte have behov for. Der er tilknyttet fysioterapeuter til afdelingen.

Hvis du har et ønske om at forblive i nærmiljøet den sidste tid, er der mulighed for at afslutte livet i et midlertidigt ophold. Du vil her opleve trygge rammer og være omgivet af et kompetent sundhedsfaglig personale,  som er i tæt samarbejde med læger og andre relevante støttepersoner. 

Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)