Struer Kommune

Lindring til alle med livstruende sygdom

Lindring til alle med livstruende sygdom

Vi arbejder med en såkaldt palliativ indsats, som betyder at vi forsøger at lindre.
Den palliative indsats er et tilbud til alle patienter med livstruende sygdom, når de får behov for palliativ indsats, uanset hvor i sygdomsforløbet de befinder sig og uanset, hvilken livstruende sygdom, det er.

Tilbuddet gælder blandt andet borgere med kræft, hjerte- og lungesygdomme, aids og neurologiske sygdomme som fx dissemineret sklerose, ALS og demens.

Sammen med den praktiserende læge yder vi basal palliativ indsats:

  • tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
  • bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces
  • tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden
  • integrerer omsorgens fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle aspekter
  • tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
  • anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos borgeren og deres familier, inklusiv støtte i sorgen om nødvendigt
  • har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
  • kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, der er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.
Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)