Struer Kommune

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.
Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur.
Det kan også være hjemmeplejen der utilsigtet ikke får besøgt en borger efter udskrivelse. Det kan også være misforståelser der fører til, at en borger ikke får sin medicin til planlagt tid, eller simpelthen får forkert medicin

Hjælp os til at lære
Struer Kommune vil gerne lære af det, der går galt. Du kan som patient eller pårørende hjælpe os med at gøre det bedre ved at rapportere om fejl - en utilsigtet hændelse, som du har oplevet.

Hvordan rapporterer du?

Her kan du se en kort film om rapportering af utilsigtet hændelser for pårørende og borgere

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser og finde pjece på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside

Hvad kan du rapportere?
Som borger eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket i hjemmeplejen, i en plejebolig, på et plejecenter, på sygehus, hos praktiserende læger eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Hvad sker der med rapporten?
Efter du har rapporteret, vil du automatisk modtage en mail som kvittering for din indrapportering

Rapporten modtages af den patientsikkerhedsansvarlige i Struer Kommune. Hvis du har opgivet din mailadresse i rapportering, vil du modtage en mail fra den patientsikkerhedsansvarlige og vil eventuelt spørge om du ønsker en opringning.

Efterfølgende sendes rapporten til det sted, fx et Bosted eller plejehjem, hvor hændelsen er sket. Her bliver rapporten gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket og hvordan vi kan lære af og forebygge lignende hændelser fremover.

Når vi har behandlet sagen, bliver den anonymiseret, dvs kontaktoplysninger på den som har indrapporteret fjernes og sagen afsluttes.

Kontaktperson

Patientsikkerhedsansvarlig Aniette Weibrecht, Sundhed og Omsorg

Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)