Struer Kommune

Patienterstatning

Patienterstatning

Fra 1. juli 2018 kan alle søge erstatning hos Patienterstatningen, hvis de får en skade, når de bliver behandlet eller køber medicin i Danmark.

Skader efter behandling eller brug af medicin kan for eksempel ske:

  • på sygehuset
  • hos din egen læge
  • på et privathospital
  • hos en privatpraktiserende speciallæge
  • på plejehjemmet
  • på døgninstitutionen.

Al sundhedsfaglig behandling og medicinering er dækket, uanset hvor behandlingen er foregået. Det har ingen betydning, om behandlingen er sket på en offentlig eller privat institution.

Kontakt

Sygeplejen

Udekørende sygeplejen 

T: 20 27 21 04

Telefontider:
Kl. 8-9 og kl.13-14 i hverdage
Kl. 12-13 lørdage og søndage


Sygeplejeklinikken

T: 96 84 86 93

Telefontider:
Kl. 8-9 og 12-12.30
Diabetes: onsdage kl. 8-12
Stomi: onsdage kl. 8-12
Kompression: torsdag og fredag kl. 8-9 og 12-13
Inkontinens: tirsdag og torsdag kl. 8-11.

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)