Madservice

Madservice har til formål at hjælpe borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad.

I Struer Kommune er der tre leverandører, du kan vælge imellem, hvis du er visiteret til madservice. Madservice har til formål at hjælpe borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad.

Du kan vælge mellem en kommunal leverandør og to private leverandører:

Kommunal leverandør af frostmad: Kostområdet

Information om Madservice

Private leverandører:

Det Danske Madhus (kølemad)

TKC Mad (varm mad)

Frost- og kølemad bliver leveret i ugepakker. Varm mad bliver leveret daglig. 

Du kan blive visiteret til ordningen ved at henvende dig til Sundhed og omsorg. Vi vurderer sammen med dig, om du har behov for at få leveret mad.

Der er mulighed for at få kost med ændret konsistens og lægeordinerede diæter efter nærmere aftale.

Maden bliver leveret, der hvor du bor.

Struer Kommune betaler for leveringen af bevilget mad.

Se vores kvalitetsstandard og tilsynspolitik her

Kvalitetsstandard 2020

Tilsynspolitik for personlig, praktisk hjælp og madservice 2019

Kontakt

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

T: 96 84 84 20

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)