Den kommunale hjemmepleje

Har du brug for hjælp i hjemmet? Her kan du finde mere information om hjemmehjælp i Struer Kommune.

Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har kommunen en række muligheder til dig.

Når du har fået tildelt praktisk hjælp og/eller personlig pleje, kan du frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje og en privat leverandør.

I Struer Kommune har visiteret praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje været i offentlig udbud, og der er indgået kontrakt med Privathjælpen og KÆR.dk.

Der er dermed frit valg mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør.

Den kommunale hjemmepleje i Struer Kommune

Bliver du visiteret til pleje og praktisk hjælp i dit hjem, står vi klar til at træde til.

Vi arbejder efter Struer Kommunes kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp, og stræber efter altid at leve op til kommunens kerneværdier: Nærhed, Gennemsigtighed, Ordentlighed, Tolerance og Fleksibilitet.

Hjemmeplejen består af en flok engagerede social- og sundhedshjælpere og assistenter, som leverer hjælpen døgnet rundt, - alle årets dage. Vores koordinatorer planlægger hjælpen, og det er dem du oftest får i telefonen når du ringer.

Personalet er inddelt i teams, som skal sikre at den hjælp vi leverer til dig, er så kontinuerlig som muligt, og så vidt muligt planlagt som du ønsker det. 

Vi har en udviklingssygeplejerske ansat, som sammen med lederne sikrer at vi leverer hjemmepleje og uddelegerede sygeplejeopgaver af høj kvalitet og hele tiden følger med udviklingen.

Et godt samarbejde og en åben dialog med dig og dine nærmeste, er vigtig for os, da vi er til for borgerne i Struer Kommune.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

T: 96 84 84 20

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)