Hjælpemidler

Hvis du eller dit barn har brug for et hjælpemiddel, der kan lette din hverdag, kan du søge om det i Struer Kommune. Du kan enten låne det gratis eller få tilskud til, at du selv kan købe det.

Visitation til hjælpemidler  

I forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder (herunder også afprøvning) kan du få befordringsgodtgørelse, jævnfør hjælpemiddelbekendtgørelsen § 24 , når den samlede transportudgift overstiger kr. 60,00 (kr. 25,00 for pensionister).

Der kan også ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager, hvis dette er absolut påkrævet på grund af ansøgerens helbredstilstand eller alder.

Benytter du frit leverandørvalg, ydes befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor vi efter sædvanlig praksis ville have udleveret hjælpemidlet eller forbrugsgodet. 

For bevilling kontakt Visitation til hjemmehjælp, hjælpemidler og boliger på hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00 på 96848420.

  

Hjælpemiddelcenter Nordvest

Har du spørgsmål, så kontakt

Visitation til Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Boliger

Tlf: 96 84 84 20
Tryk 2 for hjælpemidler
Træffetider: 8.00-9.00


Send mail:
Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.
Klik på linket herunder, log på med MitID og skriv din besked.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)