Borgere med demens

Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan bidrage til en mere tryg hverdag.

Demens kan skyldes op mod 100 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der kan give symptomer, der minder om demens. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt, hvis du får symptomer, der minder om demens.

Når man bliver ramt af en demenssygdom, vil det ofte påvirke hele familien og omgangskredsen.

Derfor har kommunen ansat demenskonsulenter, der tilbyder hjælp og støtte til både mennesker med demens og deres pårørende.

Vi har fokus på at sikre at tilbuddene til mennesker med demenssygdom og deres pårørende passer til den aktuelle situation, derfor er der altid mulighed for en uforpligtende samtale med en demenskonsulent.

Tilbud til borgere med demens

Kontakt

Demenskonsulenterne

Gitte Kjærgård
T: 61 36 16 41

Inga Primdahl
T: 51 23 85 10

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)