Almene boliger

Boligselskaber og -foreninger står for udlejningen af de almene lejerboliger i Struer Kommune:

Struer Boligselskab
Ølbyvej 39
7600 Struer
Tlf. 97 84 07 77
Fax 97 85 29 95
E-mail: info1@struer-bolig.dk
www.struer-bolig.dk

Lejerbo - Regionskontor Holstebro
Thorsvej 96
7500 Holstebro
Tlf. 38 12 14 19
E-mail: holstebro@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast
Tlf. 97 15 21 55
Fax 97 15 22 72
E-mail: mail@bomidtvest.dk
www.bomidtvest.dk

NordVestBo
Ringgade 89
7600 Struer
Tlf. 97 42 48 44
E-mail:post@nordvestbo.dk
nordvestbo.dk


Herudover er der en række private udlejere. I Ugeavisen for Struer og Omegn annonceres der ofte med private lejemål.

Luk alle
Åben alle

Den 1. januar 2010 trådte styringsreformen af den almene boligsektor i kraft. Som et led i styringsreformen skal kommunen minimum én gang årligt afholde et individuelt styringsdialogmøde med hver boligorganisation som har hjemsted i kommunen, samt med boligorganisationer fra andre kommuner, der har afdelinger beliggende i kommunen.
 
I Struer Kommune afholdes dialogmøder med følgende boligorganisationer:

  • Struer Boligselskab
  • NordVestBo
  • Bomidtvest
  • Lejerbo, Struer og Lemvig

Kommunalbestyrelsen skal, jf. § 109 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., offentliggøre en redegørelse for det afholdte dialogmøde på kommunes hjemmeside.

Redegørelsen i Struer Kommune indeholder følgende:

  • Et referat fra drøftelsen ved det afholdte dialogmøde mellem boligorganisationen og Struer Kommune.
  • En kort beskrivelse af eventuelt indgåede aftaler mellem boligorganisationen og Struer Kommune.

Redegørelser for afholdte dialogmøder

Har du spørgsmål, så kontakt

Økonomiafdelingen

96 84 82 10