Sundhedscenter Struer

Sundhedstilbud

Struer Kommune har flere gratis sundhedstilbud til dig.

Fælles for sundhedstilbuddene er at forebygge sygdom og fremme din sundhed, samt støtte og rådgive dig, hvis du står midt i et sygdomsforløb eller en livskrise.

Tilbuddene løber over en tidsbestemt periode, som kan svinge fra alt mellem et enkelt møde til et længere forløb - perioden afhænger af tilbuddet og den enkeltes behov.

Læs mere om de forskellige tilbud herunder.

Du kan også læse kommunens kvalitetstandard herunder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor dig som borger, leverandører og andre interesserede.

Luk alle
Åben alle

Hvis du har fået konstateret Diabetes type 2 har Sundhedscenter Struer et tilbud om tre eftermiddage kl. 15 – 18 i foråret og igen i efteråret

Emnerne vil være:

 • sygdomslære
 • oplæring i blodsukkermåling + bevillinger
 • den medicinske behandling
 • diabeteskontroller og senfølgesygdomme
 • opfølgning på blodsukkermålingerne.
 • Kontrolbesøg egen læge eller ambulatorium
 • Kost

At få en hjertesygdom kan forandre din livssituation og medføre nye udfordringer.

Struer Kommune tilbyder derfor gratis rehabiliteringsforløb til voksne borgere med hjertesygdom, som er henvist med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Forløbet tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, så du får hjælp, støtte og viden til at håndtere og tackle livet med hjertesygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation.

Forløbet varer i op til 12 uger og indeholder:

 • Afklarende samtale
 • Holdtræning
 • Fysiske test på kondicykel
 • Gruppeundervisning
 • Afsluttende samtale

Afklarende og afsluttende samtale

Inden opstart på et hjerterehabiliteringsforløb, vil du blive inviteret til en individuel samtale med forløbskoordinatoren på Sundhedscenter Struer.

Her vil din situation og dine ønsker for støtte og hjælp blive afklaret. Samtalen varer ca. en time.
Forløbet afsluttes med en individuel samtale.

Hjertecafé - Fastholdelse af livsstilsændringer

Sundhedscentret tilbyder Hjertecafé til borgere, som har deltaget i hjerterehabilitering på Sundhedscentret.

Her kan du tale med en medarbejder, som du også har mødt i dit rehabiliteringsforløb.

Caféen kan hjælpe dig til at fastholde ændringer af livsstil i forbindelse med din sygdom og møde andre borgere med samme sygdom.

Caféen er åben på følgende datoer:
Tirsdag den 25. februar kl. 15.00 - 16.30
Tirsdag den 19. maj kl. 15.00 - 16.30
Tirsdag den 22. september kl. 15.00 - 16.30

Holdtræning

Vi træner 2 gange ugentligt i op til 12 uger. Det er en fysioterapeut og sygeplejerske, der står for træningen.

I al fysisk udfoldelse tages der hensyn til dit funktionsniveau.

Ved start og til slut i forløbet får du lavet en fysisk test på en kondicykel af en fysioterapeut. Testen viser, hvad dit hjerte kan holde til, hvilket er vigtigt for din videre træning og fremtid.

Gruppeundervisning

Sideløbende med træningen er der 8 undervisningsgange i hjerterelaterede emner.

Undervisningen står sygeplejerske, fysioterapeut og diætist for og det foregår torsdag kl. 10.30 – 12.00 i mødelokalet på Sundhedscenter Struer.

Hjertecafé - Fastholdelse af livsstilsændringer

Sundhedscentret tilbyder Hjertecafé til borgere, som har deltaget i hjerterehabilitering på Sundhedscentret.

Her kan du tale med en medarbejder, som du også har mødt i dit rehabiliteringsforløb.

Caféen kan hjælpe dig til at fastholde ændringer af livsstil i forbindelse med din sygdom og møde andre borgere med samme sygdom.

Caféen er åben på følgende datoer:
Tirsdag den 25. februar kl. 15.00 - 16.30
Tirsdag den 19. maj kl. 15.00 - 16.30
Tirsdag den 22. september kl. 15.00 - 16.30

For borgere med en kronisk eller en anden langvarig sygdom, som har brug for støtte og vejledning i at mestre de udfordringer, som en kronisk/langvarig sygdom kan medføre tilbyder vi en forløbskoordinator.

Forløbskoordinatoren hjælper dig med at skabe en entydig og koordineret indgang til relevante kommunale tilbud og muligheder.

Forløbskoordinator kan tilbyde en afklarende samtale, hvor der sættes fokus på:

 • Hverdagsliv med en kronisk/langvarig sygdom
 • At skabe overblik og sammenhæng i borgerens forløb
 • Tiltag der kan forebygge/udsætte en eventuel forværring af sygdom

Samtalen vil afdække dine behov, ressourcer og udfordringer samt støtten til dig i det videre forløb.

Tilmelding og visitation

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, hjemmeplejen, myndighed, sygehuset og forebyggende hjemmebesøg til at kontakte forløbskoordinatoren.

At få en kronisk eller langvarig sygdom kan have stor betydning – både for dig og din familie. Derfor tilbyder Struer Kommune gratis patientuddannelse – for dig med kronisk eller langvarig sygdom som for eksempel:

 • Type 2 diabetes
 • Neurologiske sygdomme
 • Hjertekarsygdomme
 • Muskelskeletlidelser
 • KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)

På patientuddannelsen får du hjælp og viden til at tackle livet med en kronisk eller langvarig sygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation.

Tilbuddet indeholder en afklarende samtale, der skal afklare dine behov.

Forløbet varer ca. 8 - 10 uger og indeholder træning 2 gange om ugen, mestringsforløb i 4 uger og efterfølgende emnespecifik undervisning efter dit behov og diagnose. Forløbet slutter med en individuel samtale.

Mestrings café

For dig som har deltaget i et patientuddannelsesforløb på Sundhedscenter Struer tilbyder vi Mestrings café.
Vi byder på en kop kaffe og en snak om, hvordan du har det, og hvad der er sket siden sidst.

Hvornår: Alle dage er det kl. 15 - 16
Tirsdag den 18. februar 2020- 16.2.2021
Tirsdag den 26. maj 2020- 18.5.2021
Tirsdag den 25. august 2020 – 24.8.2021
Tirsdag den 24. november 2020 – 7.12.2021

Har du brug for hjælp fra en hørepædagog kan du bestille tid på telefon 96 28 49 00 mandag – torsdag kl. 8.30 – 10.30 eller på cfk@herning.dk

Er høreapparatet defekt, skal du sende det til reparation ved et af nedenstående firmaer (firmanavnet står på dit høreapparat):

Oticon
Sundbyvej 19
7752 Snedsted
39 17 71 11

Widex
Nymøllevej 6
3540 Lynge
44 35 60 80

Signia (Siemens / Rexton)
Ove Gjeddesvej 9
5220 Odense
63 15 40 00

Sonova (Phonak)
Øster Hougvej 42
5500 Middelfart
63 41 01 51

GN Resound
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
45 75 22 22

Bernafon
Sundbyvej 19
7752 Snedsted
39 17 71 11

Du kan hente nye batterier her:

 • SundhedscenterStruer, Morten Andersens Passage 7,1., Struer
  mandag-torsdag, kl. 8.00 – 13.30 og fredag kl. 8.00 – 12.00
 • Infocenter Struer, Smedegade 7, Struer
  manndag-fredag kl. 9.30 – 17.00 og lørdage kl. 9.30– 17.00
 • SundhedscenterThyholm, Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
  mandag-fredag kl. 8.00 – 15.00
Sundhedscenter Struer
Luk alle
Åben alle

Struer Kommune vil gerne støtte dig, på vejen mod et røgfrit liv. Tilbuddet gælder både, hvis du har taget beslutningen om at kvitte tobakken helt eller ønsker at ændre dine rygevaner.

Alle forløb og samtaler er gratis at deltage i, hvis du er borger eller ansat i Struer Kommune.

Efter at du har henvendt dig eller tilmeldt dig vil du, så snart det er muligt, blive ringet op af en rygestoprådgiver, og sammen aftaler I, hvornår dit forløb skal starte. Alle forløb indleder vi med en afklarende samtale, og vi støtter dig i processen i det tempo, der passer dig.

Vi har følgende tilbud, som du kan læse mere om herunder:

 • Kom og Kvit kurser
 • Indivituelt rygestopforøb
 • Rygevanesamtaler
 • Snus
 • Rygestop i naturen

Vidste du, at chancen for at blive røgfri er 5 gange større, når du både benytter dig af rådgivning og nikotinerstatning?

Gratis rygestopmedicin til storrygere
Struer Kommune tilbyder gratis rygestopmedicin til udvalgte grupper, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt. Tilbuddet gælder, når du samtidig deltager på et af kommunens rygestopkurser.

Du kan finde mere information her:

 • Telefonisk rådgivning af Stoplinien, tlf. 80 31 31 31. På Stopliniens hjemmeside www.stoplinien.dk kan du også finde andre muligheder for hjælp til rygestop, bl.a. rygestoptilbud i andre kommuner
 • Dit Digitale Stopprogram www.e-kvit.dk Her kan du få hjælp til rygestop over nettet.
 • Der findes flere hjemmesider målrettet unge.
  På www.x-hale.dk kan unge få hjælp til at blive røgfrie eller blot få mere viden om egen rygning.
  På www.snusfornuft.dk kan unge få mere viden om brugen af snus.
 • Få den nyeste viden om tobak, e-cigaretter, snus og rygestop på Kræftens Bekæmpelses hjemmesider www.cancer.dk

Kom og Kvit er et inspirerende gruppeforløb, som består af en række mødegange med fokus på forskellige spændende temaer, der inspirerer til at blive røgfri.

På Kom og Kvit mødes man i en gruppe og en erfaren rygestoprådgiver guider holdet.

Det, at mødes med andre, der også ønsker at leve røgfrit, skaber et stærkt fundament for det nye røgfrie liv.

Som deltagere inspirerer I hinanden gennem dialog, gruppeøvelser og ny viden.

Kom og Kvit foregår som udgangspunkt i SundhedscenterStruer.

Tilmelding
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Som borger eller ansat i Struer Kommune har du mulighed for en individuel samtale om dine rygevaner.

Sammen med en rygestoprådgiver sætter du fokus på at ændre dine rygevaner og/eller på sigt blive røgfri.

Tilmelding:
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Et individuelt rygestopforløb tilbydes borgere eller ansatte i Struer Kommune, som opfylder ét af følgende kriterier:

 • Gravide
 • Unge under 25 år
 • Hvor arbejdstidsmæssige forhold forhindrer deltagelse på Kom og Kvit kursus
 • Hvor psykiske udfordringer forhindrer deltagelse på Kom og Kvit kursus

Ved individuel rådgivning går du til rådgivning alene hos en rygestoprådgiver. Forløbet indeholder op til 5 samtaler og foregår på SundhedscenterStruer.

Tilmelding:
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Snus er tobak, som ikke ryges. Snus indeholder ligesom cigaretter nikotin, som er stærkt afhængighedsskabende. Struer Kommune tilbyder hjælp til at stoppe med snus på lige fod med rygestop.

Tilmelding:
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Rygestop i naturen er et enkelt og effektivt koncept, der kombinerer gåture i naturen med samvær og rygestopforløb. Mødegangene indeholder blandt andet viden om nikotin og afhængighed, øvelser til håndtering af rygestop samt fokus på sanseoplevelser, erfaringsudveksling og mindfulness.

Inden forløbet starter, vil du blive indkaldt til en samtale med en af vores rygestoprådgivere.

Praktiske oplysninger

 • Kurset er gratis, men kræver tilmelding
 • Kurset strækker sig over 6 mødegange med opstart flere gange årligt
 • Kurset foregår onsdag eftermiddag
 • På kurset er vi ude fra start til slut, og vi går 3-4 km. hver gang

Tilmelding
Ønsker du at blive tilmeldt et forløb eller høre mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Struer.

Genoptræning
Luk alle
Åben alle

Sundhedscenter Struer tilbyder individuelle vægttabsforløb til voksne borgere i Struer Kommune der:

 • Har et BMI over 30 og samtidig har en kronisk diagnose som er livsstils- og overvægtsrelateret for eksempel diabetes, hjertekarsygdom m.m. Vi vurderer, om et vægttab kan være medvirkende til at forbedre prognosen og forebygge at det blive værre samt øge din livskvalitet.

For at få et vægttabsforløb, skal du være henvist fra egen læge eller fra sygehuset.

Du kan ikke deltage i et vægttabsforløb, hvis du har en ubehandlet eller ikke-velbehandlet psykisk sygdom, er misbruger af alkohol eller stoffer eller har en spiseforstyrrelse.

Diætist for ældre

Ernæring er en vigtig del af det at blive ældre. Mange oplever blandt andet at appetitten mindskes, aktivitetsniveauet falder og at det kan være svært at holde vægten. Flere faktorer har indflydelse på helbredet og et uplanlagt vægttab og underernæring spiller en væsentlig rolle.

Struer Kommune har en klinisk diætist til at hjælpe med diætbehandling af ældre borgere. Det vil sige borgere, som er 65 år eller ældre, der har problemer med at holde vægten, vejer for lidt, gerne vil have flere kræfter og energi og/eller har andre problemer med ernæring. Du kan kontakte diætisten direkte eller henvendelsen kan ske gennem f.eks. plejepersonale eller egen læge. Vi tilpasser forløbet din situation og behov og det beror på en individuel vurdering.

Diætisten kan tilbyde følgende:

 • Startsamtale: En første samtale i forløbet som varer ca. én time. Her kortlægger vi dine nuværende kostvaner med henblik på vejledning og ændring
 • Opfølgning: Efter den første samtale er der mulighed for opfølgende samtaler. De varer ca. 30 minutter per gang

 

Struer Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Sex & Samfund, en landsdækkende forening, der har specialiseret sig i præventionsoplysning, seksualundervisning, forebyggelse af sexsygdomme og uønsket graviditet.

Som borger kan man gå ind på hjemmesiden og finde masser af oplysninger. Aftalen giver adgang til gratis rådgivning, information, og kommunen kan modtage materiale, kurser mv. i relation til seksuel sundhed.

Uge Sex Kampagnen - i uge 6- ok
Uge Sex er en tilbagevendende begivenhed, der årligt sætter fokus på familiekundskab og seksualundervisning. Målet er, at styrke børn og unges viden om kroppens funktioner og egne grænser. Med oplysning omkring seksuel sundhed, prævention og kønssygdomme sikrer man, at de ældre elever bliver i stand til at træffe kvalificerede valg om egen seksualitet og sikrer, at de ikke bliver uønsket gravide eller bliver smittet med en kønssygdom.

Kampagnen er rettet mod 0. - 10.klasserne samt ungdomsuddannelserne.

Der er forskellige undervisningsmaterialer:

 • 0.-3. klasse et undervisningsite som hedder www.kroppelop.dk
 • 4. - 6. klasse et undervisningssite som hedder www.migogminkrop.dk
 • 7. - 10. klasse en interaktiv hjemmeside - sexfordig med quizzer og mange andre aktiviteter.

www.sexlinjen.dk

Har du spørgsmål, så kontakt