Hjemmepleje

Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har kommunen en række muligheder til dig.

Når du har fået tildelt praktisk hjælp og/eller personlig pleje, kan du frit vælge mellem den kommunale hjemmepleje og en privat leverandør.

I Struer Kommune har visiteret praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje været i offentlig udbud, og der er indgået kontrakt med Privathjælpen og KÆR.dk.

Der er dermed frit valg mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør.

Privathjælpen og KÆR.dk kan godkendes til levering af følgende ydelser:

  • Personlig hjælp og pleje
  • Praktisk hjælp

Kontrakten er gældende i perioden fra 1.oktober 2020 til 31. september 2026.

Hjemmeplejen hos Struer Kommune

Bliver du visiteret til pleje og praktisk hjælp i dit hjem, står vi klar til at træde til.

Vi arbejder efter Struer Kommunes kvalitetsstandard for pleje og praktisk hjælp, og stræber efter altid at leve op til kommunens kerneværdier: Nærhed, Gennemsigtighed, Ordentlighed, Tolerance og Fleksibilitet.

Hjemmeplejen består af en flok engagerede social- og sundhedshjælpere og assistenter, som leverer hjælpen døgnet rundt, - alle årets dage. Vores koordinatorer planlægger hjælpen, og det er dem du oftest får i telefonen når du ringer.

Personalet er inddelt i teams, som skal sikre at den hjælp vi leverer til dig, er så kontinuerlig som muligt, og så vidt muligt planlagt som du ønsker det. 

Vi har en udviklingssygeplejerske ansat, som sammen med lederen sikrer at vi leverer hjemmepleje og uddelegerede sygeplejeopgaver af høj kvalitet og hele tiden følger med udviklingen.

Et godt samarbejde og en åben dialog med dig og dine nærmeste, er vigtig for os, da vi er til for borgerne i Struer Kommune.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Struer Kommunes Hjemmepleje

Hjemmeplejer ringer på døren

Hjemmepleje hos private udbydere

KÆR.dk

Privathjæpen

Madservice har til formål at hjælpe borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad.

Du kan vælge mellem en kommunal leverandør og to private leverandører:

Frost- og kølemad bliver leveret i ugepakker. Varmt mad bliver leveret daglig. 

Du kan blive visiteret til ordningen ved at henvende dig til Sundhed og omsorg. Vi vurderer sammen med dig, om du har behov for at få leveret mad.

Der er mulighed for at få kost med ændret konsistens og lægeordinerede diæter efter nærmere aftale.

Maden bliver leveret, der hvor du bor.

Struer Kommune betaler for leveringen af bevilget mad.

Personlig og praktisk hjælpe samt aflastning 

Personlig pleje SEL § 83 Akut: 1 dag

Ikke akut hjælp, eksempelvis ansøgning om bad: 2 uger 

Praktisk hjælp SEL § 83: 3 uger 

SEL § 94 og § 95: 6 uger 

Aflastnings ophold udenfor hjemmet SEL § 84: 1 dag 

Afløsning i og udenfor hjemmet SEL § 84: 2 uger 

Pleje- og pasningsorlov SEL § 119 og 118: 2 uger 

Ældrebolig: 6 uger 

Plejebolig: 6 uger 

Vil du klage?

Struer Kommune vil gerne vide, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende, så vi kan lære af hændelsen og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Hver eneste dag er der mange borgere, som modtager pleje og behandling i kommunen. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der hændelser eller fejl, som kan skade borgeren.

 

Har du spørgsmål, så kontakt

Ældre- og handicapservice

96 84 84 20

Træffetider
08.00 - 09.00
12.00 - 13.00

Struer Kommunes hjemmepleje

96 84 83 69 / 24 29 25 13

96 84 83 78 / 24 28 77 66