Struer KommuneStruer Lydens by

Konfliktvarsel i Struer Kommune

Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked og det får betydning i Struer Kommune, hvis konflikten træder i kraft. Derfor har vi oprettet denne side, som vi løbende vil opdatere med informationer om hvordan konflikten i givet fald rammer. Den er senest opdateret den 18. april efter 2. udsættelse af konflikten. 

Arbejdsmarkedets parter – lønmodtagere og arbejdsgivere – er ikke blevet enige om en ny overenskomst, og de faglige organisationer har derfor varslet konflikt. Arbejdsgiverne - stat, regioner og kommuner - har som modsvar varslet lock out. 

Parterne forhandler nu i Forligsinstitutionen, som kan udsætte konflikten to gange 14 dage, hvis situationen kræver det. Det er sket onsdag den 28. marts og igen natten til onsdag den 18. april. Næste officielle tidsfrist for en aftale om overenskomst er tirsdag den 1. maj. Derefter vil en evt. konflikt træde i kraft fem dage senere, altså den 6. maj 2018 med lockout fra den 12. maj 2018. Forhandlingerne kan dog bryde endeligt sammen inden den 1. maj og konflikt derefter blive iværksat med fem dages varsel. 

Derfor kan konfliktens konsekvenser i Struer Kommune nå at ændre sig. Nedenstående informationer tager således forbehold for at der indgås forlig eller forhandlingerne bryder endeligt sammen inden den 1. maj. 

Ramte områder i Struer Kommune i tilfælde af konflikt fra den 6. maj
De faglige organisationer har varslet konflikt på en række områder, der har betydning for dagligdagen for borgerne i Struer Kommune. Den fulde liste fremgår nederst på denne side. 

3F har varslet konflikt på rengøringsområdet, som i Struer Kommune er en kommunal funktion. Hvis konflikten træder i kraft betyder det, at der ikke vil blive gjort rent i størstedelen af daginstitutionerne og på alle skoler. Derfor vil både skoler og dagtilbud blive lukket fra og med mandag den 7. maj med ganske få undtagelser. Beslutningen er taget på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering. 

Forældre, hvis børn bliver berørt af en konflikt, vil blive orienteret direkte.  

Ud over skole- og dagtilbudsområdet rammer en konflikt en del andre omsorgsområder, da flere faggrupper under FOA har varslet konflikt. Den præcise konsekvens i Struer Kommune er først afklaret i løbet af påskeugen, hvorefter vi vil udsende relevant information til de berørte borgere. 

Ramte områder i Struer Kommune i tilfælde af lock out
Som modsvar på strejkevarslet har arbejdsgiverne – Kommunernes Landsforening – udsendt lock out varsel gældende for en tredjedel – 250.000 – kommunalt ansatte på landsplan. Et lock out vil gælde seks dage efter indledningen af en konflikt fra medarbejdersiden, og er altså nu lørdag den 12. maj.

Størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne. Det er besluttet at undtage en række områder og institutioner. Ældreområdet og en række sårbare områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er altovervejende undtaget fra lockoutvarslerne, ligesom specialundervisning for børn og voksne er undtaget. KL undtager også enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration.

På de tekniske områder undtages bl.a. affald, varme, el, vand, gas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.

Hvis konflikten træder i kraft den 6. maj, træder lockouten i kraft fra og med den 12. maj. En særskilt informationsindsats bliver iværksat mellem konfliktens og lock outens ikrafttræden, hvis dette bliver en realitet.  

KL har et overblik over lock out-varslet her: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85832/cf_202/Kort_overblik_over_KL-s_lockoutvarsler.PDF

Nødberedskab
KL tager initiativ til nødberedskaber for arbejde, der har at gøre med livsvigtige, uopsættelige eller andre opgaver, der giver risiko for skade på helbred og førlighed, eller hvis de har meget store økonomiske konsekvenser. KL vil søge at indgå rammeaftaler om nødberedskaber, som hver kommune herefter kan udfylde med lokale aftaler. Det gælder i særdeleshed de konfliktramte områder, men kan også blive relevant på lockoutramte områder. 

Arbejdet med at definere nødberedskaber er i fuld gang, og vi vil melde ud her, efterhånden som rammeaftalerne bliver til et lokalt nødberedskab i Struer Kommune.

Opdatering:

Nødberedskab for Sundhed og Omsorgsområdet og specialområdet inden for Handicap, Social og Psykiatri er forhandlet med FOA. Mere information følger, i så fald at konflikten bliver realiseret.

Fakta om strejkevarsler i Struer Kommune
De faglige organisationer har varslet konflikt på følgende områder i Struer Kommune:

FOA – Fag og Arbejde
Medlemmer ansat efter overenskomst for husassistenter: Struer Kommunes plejecentre
Medlemmer ansat efter overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter: Struer Kommunes plejecentre
Medlemmer ansat efter overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter:  alle områder ved Struer Kommune
Medlemmer ansat efter overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere: Midtbyens Botilbud, Fønixgården, Nordstjernen, Fjordbo, Center for psykiatri og rehabilitering
Medlemmer ansat efter overenskomst for dagplejere: alle ansatte
Medlemmer ansat efter overenskomst for social- og sundhedspersonale: alle områder ved Struer Kommune

3F
Medlemmer ansat efter overenskomst for rengøringsassistenter: Rengøringsafdelingen

Dansk El-forbund
Medlemmer omfattet af overenskomst for håndværkere

Serviceforbundet
Tandteknikere omfattet af overenskomst for håndværkere

Pressemeddelelser: 

STRUER KOMMUNE FORBEREDER SIG PÅ STORKONFLIKT

KONFLIKT FÅR STORE KONSEKVENSER FOR STRUER KOMMUNES BØRN OG DERES FORÆLDRE

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00