Struer KommuneStruer Lydens by
Hegnsyn

Hvis du bor i Struer Kommune og har spørgsmål om hække og hegn i nærheden af skel, henvises til hegnssynssekretær Lise Lundsager.

Du kan få information om hegnslovens regler, men ikke konkret vurdering af en sag.

Yderligere information om hegnsloven kan hentes på hjemmesiden www.hegnsloven.dk

Struer Kommunes hegnssyn
Hegnssynet er ikke en offentlig instans, men tre uvildige personer udpeget af Struer byråd.

Formand Lars Hyldgaard
suppleant: Claus H. Hansen

Thomas Bundgaard
suppleant: Christen B. Espersen
 
Kim Gadegaard
suppleant: Orla Bjørkmann Pedersen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk