Struer KommuneStruer Lydens by
Grundvandsforum

Struer Kommune har i henhold til vandforsyningslovens § 12 oprettet et grundvandsforum, der skal bistå kommunen med udarbejdelse af indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandsressourcerne.

Grundvandsforum for Struer Kommune består pt. af:

 • Per Jakobsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget og formand for Grundvandsforum
 • Niels Viggo Lynghøj, Teknik- og Miljøudvalget
 • Karen V. Thomasen, Heden & Fjorden
 • Kim Jørgensen, Folkevalgt repræsentant, Landbo Thy
 • Claus Juul Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening lokalkomite
 • Janus Skak Olufsen, repræsentant for Dansk Skovforening
 • Bo Fredsted, Embedslægeinstitutionen Midtjylland
 • Per Novrup, Region Midtjylland 
 • Jens Ahrengot, Vandrådet for vandværker i Struer Kommune
 • Knud Schousboe, Vandrådet for vandværker i Struer Kommune
 • Jørgen Jensen, Direktør, Struer Kommune
 • Torben Mølgaard, Centerchef, Plan- og Miljø, Struer Kommune
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00