Struer KommuneStruer Lydens by
Grønt Råd

Struer kommune besluttede i februar 2007 at oprette et Grønt Råd med det formål at styrke borgerinddragelsen og at virke som inspirator og rådgiver for de politiske beslutningstagere - primært i spørgsmål vedrørende natur- og miljøforhold i det åbne land.

Grønt Råd er sammensat af politikere og repræsentanter for forskellige interesser i det åbne land. Det suppleres lejlighedsvis afhængig af, hvilke emner, der er på Rådets dagsorden.

Rådets faste medlemmer er pt:

 • Per Jakobsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget og formand for Grønt Råd
 • Arne Thorgaard, medlem af Teknik- og Miljøudvalget
 • Karen V. Thomasen, Heden & Fjordens rådgivningscenter
 • Signe Ambrosius og Askov Overgaard, Danmarks naturfredningsforenings Lokalkomité
 • Anni Juhl Jørgensen, Friluftsrådet
 • Peter Gammelmark Thing, Naturstyrelsen
 • Henning Givskov, Naturvejlederforeningen
 • Svend Aage Knudsen, Dansk Ornitologisk Forening
 • Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune
 • Kim Jørgensen, Landbo Thy
 • Brian Pedersen, Struer Kystfiskerforening

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk