Struer KommuneStruer Lydens by
Frivillighedsudvalget

Frivillighedsudvalget består af i alt 5 medlemmer udpeget af foreningerne i Frivilligcenter Struer og Socialudvalget i Struer Kommune.

Udvalget har kontakten til de frivillige sociale organisationer og foreninger og drøfter de forskellige tiltag, der er på det sociale område.

Udvalget støtter frivillig indsats med et socialt sigt. Det kan være arrangementer, væresteder, selvhjælpsgrupper, besøgstjeneste og mange andre aktiviteter, der udføres af ulønnet arbejdskraft.

Frivillighedsudvalget kan yde tilskud på max. kr. 20.000 pr. aktivitet, såfremt der er enighed i udvalget.  Ansøgninger skal sendes til:

Frivillighedsudvalget, Struer Kommune, Østergade 11, 7600 Struer

Ansøgninger skal være i hænde senest 14 dage før mødet. Se skabelon til ansøgning nedenfor.

Vi har desværre konstateret, at vi gennem et stykke tid ikke har modtaget de ansøgninger om §18-midler som er lavet i den elektroniske ansøgningsskema som tidligere har været tilgængelig på hjemmesiden "Struer.dk"

Hvis du/I har søgt om §18-midler, og ikke har fået svar på om jeres ansøgnng har fået tilskud eller et afslag, kontakt da venligst funktionsleder Dorthe Høy på mail: dhh@struer.dk eller tlf. 9684 8311

I 2017 afholdes der møder følgende dage:

23. februar
22. juni 
21. september
23. november

Se også www.struerfrivilligcenter.dk

Dagsorden

Ingen aktuel dagsorden

 

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Udvikling og Administration
Østergade 11, 1. sal
7600 Struer

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Dorthe Høy
T: 9684 8311

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00