Struer KommuneStruer Lydens by
Bygningsforbedringsudvalg

Struer Kommune har i 2001 nedsat et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget yder økonomisk støtte til private ejerboliger og forsamlingshuse i forbindelse med bygningsbevarende arbejder.

Bygningsforbedringsudvalget i Struer Kommune

Bygningsforbedringsudvalget kan yde tilskud til udvendige istandsættelsesarbejder på fredede og bevaringsværdige beboelsesbygninger med bevaringsværdi 1-4 og forsamlingshuse i hele kommunen.

Udvalget arbejder for at bevare arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde huse og miljøer i Struer Kommune ved at yde tilskud til arbejder, der sikrer eller øger bygningens eller det omkringliggende byrums bevaringsværdi. Målet er at tilskynde ejere til at istandsætte bevaringsværdige bygninger i overensstemmelse med bygningernes oprindelige karakter.

Kriterier for tildeling af støtte

Bygninger, som kan modtage støtte, er udpeget i en bevarende lokalplan for gl. Struer Kommune - lokalplan nr. 234 og bevaringsværdige bygninger på Thyholm er udpeget ved registrering i sommeren 2009. En bevarende lokalplan for denne del af kommunen er under udarbejdelse. Bevaringsværdier for den enkelte bygning kan ses på følgende link: https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm.

Støtte kan kun tildeles private ejerboliger, som anvendes til beboelse samt forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Der ydes kun tilskud til arbejder, der sikrer eller øger bygningers bevaringsværdi og bidrager positivt til byrummets karakter.

Der gives ikke tilskud til arbejder, som udføres som egenarbejder.

I forbindelse med ansøgningen skal der forelægge to tilbud på de samme arbejder. 

Arbejderne må ikke påbegyndes, før udvalget har meddelt tilsagn om støtte.

Støttesatsen

Støtten til bygningsforbedringer kan maksimalt udgøre 33 % af de støtteberettigede udgifter inkl. moms.

Udvalgets medlemmer

Udvalget består af fem medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

  • Byrådsmedlem Marianne Bredal (formand)
  • Byrådsmedlem John Christoffersen (næstformand)
  • Lars Højriis
  • Finn Hansen
  • Jesper Bækgaard
  • Jakob Bisgaard, sekretær

Bygningsforbedringsudvalget afholder to årlige møder - ét om foråret og ét om efteråret. Møderne annonceres i Ugeavisen og på kommunens hjemmeside.

Ansøgning

Bygningsforbedringsudvalget annoncerer på Struer Kommunes hjemmeside og i Ugeavisen, når der kan ansøges om støtte til bygningsforbedringer. Dette sker ca. en måned, før der afholdes møde i Bygningsforbedringsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arbejderne, som ønskes udført. Herunder skal det indgå, hvordan arbejderne forholder sig til bygningens originalitet samt hvilke materialer, som anvendes. Herudover skal der vedhæftes to tilbud på istandsættelsesarbejdet i ansøgningen.  

Ansøgningsskema (PDF)

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Julie Krengelund Bertelsen
96848412

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00