Struer KommuneStruer Lydens by
Ældrerådet

Medlemmer af Ældrerådet 2018-2021:

Lis Ahlers
Verner Berg
Kirsten Emilie Nybom Bethe
Martha Hornstrup
Thorvald Bech Jørgensen
Inger Møller Lundsberg
Helle Lyng
Arne Thorgaard
Poul Erik Vigsø

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

Borgere der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbar ved valg til Ældrerådet.

Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og har til formål at fremme kontakten mellem de kommunale myndigheder og ældrebefolkningen.

Rådet skal være et rådgivende og idégivende organ, som skal have mulighed for indflydelse på kommunens beslutninger indenfor ældreområdet og fungere som kontaktorgan mellem borgerne og kommunen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik.

Rådet er rådgivende i udformningen af ældrepolitikken i kommunen og skal have mulighed for af udtale sig i alle sager, der vedrører ældrebefolkningen i kommunen.

Ældrerådet fungerer i kommunen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

I 2018 afholdes der møder følgende dage:

 30. januar            6. august    
 26. februar   3. september
 19. marts  24. september     
 23. april  22. oktober
 22. maj  12. november
 18. juni   3. december

 

 

 

 


 

Referater 2018

Referat - 180130

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Udvikling og Administration
Østergade 11, 1. sal
7600 Struer

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Dorthe Høy
T: 9684 8311

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 1445
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00