Struer KommuneStruer Lydens by
Ældrerådet

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

Medlemmer af Ældrerådet 2014-2017:

  • Lis Ahlers
  • Eigil Christensen
  • Anna Marie Gade, formand
  • Martha Kathrine Hornstrup
  • Thorvald Bech Jørgensen
  • Verner Berg Petersen
  • Svend Sønnichsen
  • Poul Erik Vigsø, næstformand
  • Algot Øhlenschlæger

Borgere der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år har valgret og er valgbar ved valg til Ældrerådet.

Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og har til formål at fremme kontakten mellem de kommunale myndigheder og ældrebefolkningen.

Rådet skal være et rådgivende og idégivende organ, som skal have mulighed for indflydelse på kommunens beslutninger indenfor ældreområdet og fungere som kontaktorgan mellem borgerne og kommunen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik.

Rådet er rådgivende i udformningen af ældrepolitikken i kommunen og skal have mulighed for af udtale sig i alle sager, der vedrører ældrebefolkningen i kommunen.

Ældrerådet fungerer i kommunen for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017.

Brochure fra Struer Ældreråd

I 2017 afholdes der møder følgende dage:

Kun første møde i 2017 er fastsat - de øvrige datoer kommer på, så snart de er godkendt/besluttet i Ældrerådet.

 10. januar            8. august    
 31. januar AFLYST   29. august
 28. februar  26. september     
 28. marts  7. november
 2. maj  28. november
 30. maj  

 

 

 

 


 

Referater 2016

Referat - 161129
Referat - 161004
Referat - 160920
Referat - 160830
Referat - 160810
Referat - 160607 AFLYST
Referat - 160510
Referat - 160405
Referat - 160301 AFLYST
Referat - 160119
Referat - 160105 AFLYST

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Udvikling og Administration
Østergade 11, 1. sal
7600 Struer

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Dorthe Høy
T: 9684 8311

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk