Struer KommuneStruer Lydens by
Særlige udvalg, råd og nævn

Struer Kommune deltager i en række råd, nævn, kommissioner, bestyrelser og andre udvalg - bl.a.

 • Beboerklagenævn
 • Bygningsforbedringsudvalg
 • Børn- og Ungeudvalg
 • De Unges Råd
 • Frivillighedsudvalget
 • Grundvandsforum
 • Grønt Råd
 • Handicaprådet
 • Hegnsyn
 • Huslejenævn
 • LAG (Lokal Aktionsgruppe)
 • Kunstudvalget
 • Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
 • Musiksamrådet
 • Venskabsbyudvalget
 • Visitationsudvalg
 • Ældrerådet
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk