Struer KommuneStruer Lydens by
Socialudvalget

Formand

Lene Houe (V)

Medlemmer

Marianne Bredal (V)

Rolf Sørensen (V)

Lars Møller Pedersen (A)

John Christoffersen (A)

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk