Struer KommuneStruer Lydens by
Venøsund Færgelaug

Ansvarlig: Bjarne Tingkær Sørensen, formand

Hvilket projekt har I med på Folkemødet og hvad indebærer det?
Vi deltager med færgen Venøsund, som kommer sejlende fra Træskibshavnen og ligger til kaj som scene til de musikalske indslag, som bliver koordineret af Musikskolens leder, Per Odgaard.
Vi har tætte forbindelser til foreningen Nordvestjysk Fjordkultur, som har en stand på Folkemødet. Her vil vi også stå og tale med interesserede om laugets formål, som er at formidle historien om Limfjordens færger og samtidig sikre bevarelsen af Danmarks ældste bilfærge i drift. Du kan læse nærmere om færgens historie herunder.

Hvilke aktører er allerede inddraget og hvem vil I gerne inddrage fremover?
Vi samarbejder som sagt med Nordvestjysk Fjordkultur og derudover med Struer Museum, Venø Færgefart, Skibsbevaringsfonden TS.
Fremover vil vi inddrage Geopark Vestjylland og et netværk af havne og foreninger i Limfjorden.

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
Gennem vedligehold og drift af Venøsund som færge er vi med til at bevare den maritime kulturarv. Historien om færgen Venøsund knytter sig til historien om Limfjordsfærgerne. Den historie levendegør vi for lokale og turister. Vi bruger færgen som formidlingsplatform med sejladser, som beskriver Limfjordens historie, samt med udstillinger og musikarrangementer i vores havne.

Hvad skal der til, før borgerinddragelse kan lykkes i et projekt som jeres?
Udover en bæredygtig økonomi skal der ske en gradvis forøgelse og stadig tilgang af medlemmer, der vil være aktive omkring lauget og deltage i drift og sejladser. Dem håber vi at møde flere af på Folkemødet.

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
Fordi vi tilbyder en aktivitet, som styrker bevidstheden om den fælles historie. 

Hvad er næste skridt i projektet?
At fremtidssikre den helt unikke konstruktion som forening, færgerederi og levendegjort museum.


Færgen Venøsunds historie

Venøsund er bygget i 1931 på værftet i Struer og sejlede først på overfarten ved Fur, indtil den i 1956 kom tilbage til ”fødebyen” og indsat på overfarten til Venø – Danmarks korteste overfart.
Overfarten til Venø havde indtil da bestået af en rofærge og senere igen af Svanen, der var en postbåd, der dagligt sejlede en tur fra Struer til Venø havn.

Efterhånden som landbruget og køretøjerne udviklede sig, opstod der blandt øens landmænd et ønske om at indsætte en ”rigtig” færge på overfarten. Og da færgen, der dengang hed Fuursund, blev for lille til Fur-overfarten og erstattet af en større kollega, tog en gruppe driftige folk på Venø et initiativ.  
I 1956 stiftede de Venø Færgefart og for en pris af 30.000 kr. købte de den lille færge på Fur og byggede den om for yderligere 26.000 kr. Forberedelserne til sejladsen tog yderligere et par år, men den 6. juni 1958 sejlede færgen, der nu hed Venøsund, sin første tur for Venø med automobiler ombord.
I starten sejlede færgen til Struer havn, men med tiden blev der etableret et anløbssted på fastlandssiden, så færgen kunne krydse Venøsund på det korteste sted.    
Trukket tilbage, men ikke helt på pension

Venøsund sejlede som eneste færge på overfarten Venø Odde – Kleppen frem til 1973, hvor den fik selskab af en noget større færge, der kunne tage den moderne og noget tungere trafik. 
Men den lille færge gik ikke på pension. Den klarede nattevagten og turene på de stille morgener i weekenden. Først i 2010 tog færgefarten en nybygget og stor færge i brug. 
Igen tog en gruppe initiativrige personer over. For at bevare færgen lokalt blev Venøsund Færgelaug stiftet den 18. juni 2011.

Struer Kommune, der i 1975 overtog rederivirksomheden Venø Færgefart, viste meget stor velvilje for at bevare færgen, der er hører til den lokale kulturhistorie, i kommunen. Med det i ryggen kunne færgelauget modtage færgen ved en overdragelsesfest den 18. juni 2011.
Men selv om den charmerende færge har trukket sig tilbage, så er den dog ikke gået helt på pension. Den skal nemlig indtræde i vikarrollen, når det nye vidunder, der hersker på overfarten i dag, får forfald.
Når man besøger Venøsund på dens hjemsted i Venø Havn, kan man få mere at vide om færgehistorien. ”Færgeskuret” er altid åbent og kan bruges til læ og tørvejr.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00