Struer KommuneStruer Lydens by
Sundhedsambassadørerne: handicappede i lokale idrætsklubber

Ansvarlig: Hanne Lillie, Fjordbo. 

Hvem står bag projektet?
Sundhedsambassadørerne i Struer Kommune. Vi er repræsenteret ved Jane Lynge Larsen fra Fønixgården, Laila Nørgaard fra Struer Værkstedet og Hanne Lillie fra Fjordbo.  Institutionerne er en del af kommunens tilbud til voksne udviklingshæmmede. 

Hvad går projektet ud på?
Vi har tre projekter – Idræt på tværs, Handicappede i de allerede eksisterende klubber, og Der er plads til os alle. Alle tre projekter går ud på at få udviklingshæmmede til at dyrke motion og få de lokale klubber til at bidrage til indsatsen.

Hvilke interessenter er inddraget og hvem skal inddrages fremover?
Udviklingshæmmede borgere, der dyrker en eller anden form for idræt, vil komme på standen. Vi forsøger også at få et par repræsentanter for klubberne til at komme og bidrage med deres perspektiv på projektet, så de viser hvad det indebærer at være med til denne indsats.

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
Projekterne synliggør, at alle, også handicappede, har brug for et aktivt idrætsliv. Handicapidrætten skal være en integreret del af de allerede eksisterende klubber for at sikre det. Dybest set vil vi alle gerne leve det sunde og aktive liv, og som sundhedsambassadører er det vores oplevelse, at det bliver nemmere, hvis vi er en flok med det samme mål, så vi kan hjælpe og støtte hinanden.

Hvad oplever I, at der skal til, før borgerinddragelse kan lykkes?
Det kræver først og fremmest vilje til at hjælpe, kendskab til udviklingshæmmede og deres evne og lyst til at dyrke motion, og så selvfølgelig, at man selv har lyst til at bevæge sig og få andre til det. 

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
Fordi man kan møde glade og inspirerende mennesker.

Hvad er næste skridt i projektet?
Vi skal fortsætte arbejdet med at få integreret handicappede i de almindelige klubber. Det skal ske ved at vise, at det sagtens kan lade sig gøre og er en berigelse for klublivet. 

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00