Struer KommuneStruer Lydens by
Samspil og samarbejde mellem kommunen og netværk og foreninger lokalområderne

Ansvarlige: Helene Henrichsen, funktionsleder, Sundhedscenter Struer, og Yvonne Villadsen, funktionsleder, Aktivitetsområdet

Hvad går projektet ud på?
Tilbud til borgere med forebyggende og sundhedsfremmende karakter, som foregår i samarbejde eller samspil mellem Struer Kommune og netværk/foreninger ude i kommunens forskellige lokalområder.

Hvem står bag projektet?
Aktivitetsområdet og Sundhedscentret under Center for Sundhed & Omsorg. 

Hvilke interessenter er inddraget og hvem skal inddrages fremover?
Vi har allerede inddraget patientforeninger og frivillige, som vi samarbejder med om en masse initiativer. Patientuddannelse, KOL-netværk, vennekredse på plejecentre, aktiviteter med og for borgerne, samt borgere som frivilligt underviser andre borgere på Aktivitetscentret. 
Vi vil gerne samarbejde med flere patientforeninger og foreninger lokalt, så vi sammen kan identificere behov og arbejde på at skabe muligheder og løsninger. 

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
Borgerne bidrager allerede nu til udviklingen og skabelsen af lokal velfærd, som igen skaber og udvikler det gode liv. 
I fremtiden kan vi arbejde videre med de erfaringer og bygge flere og større broer mellem borgerne og Struer Kommune for at gøre det gode liv tilgængeligt for så mange som muligt.

Hvad skal der til, før borgerinddragelse kan lykkes?
Gennemsigtighed, nærhed, ordentlighed, anerkendelse og åbenhed. Og ikke mindst tilgængelighed til Struer Kommune.

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
Fordi det er vigtigt for Struer Kommune at høre borgernes bud på det gode liv i fremtiden. Vi har opbygget en masse erfaring, som vi vil dele ud af.

Hvad er næste skridt i projektet?
Forsat udvikling af samspillet og samarbejdet mellem Struer Kommune og alle de lokale foreninger, netværk og ildsjæle omkring det gode liv. 

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00