Struer KommuneStruer Lydens by
Musik og Sundhed og korsang

Ansvarlig: Per Odgaard, leder, Struer Musikskole

Hvem står bag projekterne?
Musikskolen.

Hvad går projekterne ud på?
Vi arrangerer korsang hver halve time undervejs i Folkemødet for at vise, hvad kommunen har at byde på musikalsk og for at skabe en god stemning blandt deltagerne. Sang er en bro mellem mennesker og derfor giver det mening, at det er folket, der synger til et folkemøde.  Korene består af lokale, som også har interesse i at høre om og debattere det gode liv i kommunen, når de ikke optræder. 

Desuden har Musikskolen en stand på Folkemødet med projektet Musik & Sundhed, der sætter musikken i spil som terapeutisk og socialt middel til det gode liv, både for de yngste, seniorerne, de ældste, de syge og handicappede samt nye medborgere i form af flygtninge og indvandrere, m.fl. 

Hvilke interessenter er inddraget og hvem skal inddrages fremover?
Vi er allerede bredt funderet i lokalsamfundet. Vi samarbejder med ildsjæle, der afholder koncerter for forskellige målgrupper, vi holder sammenspil for unge som en del af Særligt Tilrettelagt Undervisning, og så har vi kor for bl.a. psykisk sårbare og KOL-patienter. 
Et af målene for Folkemødet er at finde nye aktører at inddrage. Det skal ske ved at øge kendskabet til den mangfoldighed af musikaktiviteter, der er i Struer Kommune, og skabe nye netværk, som igen øger mulighederne for samskabelse.

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
Fællessang og musik styrker indlæring, udvikling, dannelse, sundhed og fællesskab – både nu og i fremtiden.

Hvad skal der til, før borgerinddragelse kan lykkes i et projekt som jeres?
Fortsat og mere samarbejde mellem institutioner og sektorer. Og så spiller det også en stor rolle, at vi oplyser og markedsfører om initiativerne og får andre til at fortælle den gode historie videre.

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
Fordi den er placeret uden for siloen og bemandet med engagerede mennesker, så man både kan få noget sol og frisk luft og gå i dialog med os om sine gode ideer. 

Hvad er næste skridt i projektet – og hvad har I brug for, før projektet bliver en succes?
Alle succeser er bygget på, at man starter et sted og tager mange små skridt derefter. Så det er sådan, vi skal skabe nye projekter og udvikle de eksisterende.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00