Struer KommuneStruer Lydens by
Frivillignet Struer

Ansvarlig: Anna Noer, koordinator

Hvilket projekt eller initiativ, har I med på Folkemødet, og hvad indebærer det?
Vi har fået nye medborgere, som er kommet hertil uden at kende til det danske samfund. Mange flygtninge synes, at det er svært at komme i kontakt med danskere. Frivillignet har netværksfamilier og en kvindeklub i Struer, netop fordi integration går begge veje. 

Hvem står bag projektet?
Frivillignet Struer er under Dansk Flygtningehjælp.

Hvilke aktører er allerede inddraget og hvem vil I inddrage fremover?
Vi samarbejder med Dansk Røde Kors. 
Andre Humanitære foreninger er oplagte samarbejdspartnere fremover.

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
Ved at byde nye borgere velkommen, bygger vi en bro til lokalsamfundet og styrker dermed mangfoldigheden og solidariteten i Struer. 

Hvad skal der til, før borgerinddragelse kan lykkes i et projekt som jeres?
Oplysning om vores initiativer og arrangementer. Ligeledes er det vigtigt at have lysten til at ville tage del i en fælles opgave. 

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
For at høre, hvad vi laver og hvilken forskel, den frivillige integrationsindsats gør, såvel som at høre om muligheden for selv at involvere sig. 

Hvad er næste skridt i projektet?
Vi vil arbejde på at få flere frivillige til at bidrage.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00