Struer KommuneStruer Lydens by
Familieiværksætterne - nye forældre

Ansvarlig: Lene Hansen, teamkoordinator, Børne- og Familiecenteret i Struer Kommune

Hvad indebærer projektet?
”Familieiværksætterne” er et koncept, der er implementeret i mere end 20 kommuner i Danmark. Det er et forældrekursus med 12 mødegange til alle førstegangsfødende i Struer og på hvert hold er der mellem 8-12 gravide med eller uden partner. 
I løbet af kurset møder kursisterne forskellige aktører fra både Børne-og Familiecentret, Regionen og det private erhvervsliv. Det vil sige, at fødselsforberedelsen fra Regionen er integreret i tilbuddet, og varetages af to tilknyttede jordemødre. Fra Børne- og familiecentreret medvirker høre-talekonsulenter, psykologer, ergoterapeuter, familiebehandler, socialrådgivere, pædagogisk konsulent og sundhedsplejersker. De private aktører er en advokat og en afdelingsleder i en lokal bank, der underviser i henholdsvis jura og økonomi.

Hvem står bag projektet? 
Familieiværksætterne er et tilbud fra Fonden for Socialt Ansvar, som alle landets kommuner kan benytte sig af. Familieiværksætterne er udviklet under projektnavnet Familie med Hjerte i samarbejde med Holstebro Kommune, Region Midt og det lokale erhvervsliv.
I Struer Kommune er projektet forankret i Sundhedsplejen.

Hvilke interessenter er inddraget og hvem skal inddrages fremover?
Som beskrevet er der en bred vifte af offentlige og private aktører. Vi har drøftet inddragelse af andre private aktører, som kunne være en sexolog og de lokale idrætsforeninger.

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
”Familieiværksætterne” er med til at klæde kommende og nybagte forældre på til forældreskabet, så de føler sig trygge og kompetente i rollen. Det er med til at sikre børnene en tryg opvækst. En anden, lige så vigtig del af konceptet er, at deltagerne får mulighed for at skabe et lokalt netværk, så de kan styrke og støtte hinanden indbyrdes og dele erfaringer.

Hvad skal der til, før borgerinddragelse kan lykkes?
At man kommer med et velbeskrevet projekt med en tydelig målsætning. Og at borgerne bliver hørt, lige fra den indledende fase til gennemførelsen af projektet, og at de også byder ind i styregruppen.

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
Fordi man hører om den gode historie – at private aktører kan byde ind i et projekt med en viden, som kommunale aktører ikke har. 

Hvad er næste skridt i projektet?
Vi er næsten lige startet og har endnu ikke afsluttet hold 1. Næste skridt er derfor at samle erfaringerne fra de første hold og evaluere, om deltagerne får det ønskede udbytte, og om der skal tilpasses i tilbuddet.  Projektet er en succes, hvis deltagerene ikke springer fra, fordi det ikke føles relevant. 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00