Struer KommuneStruer Lydens by
Digitalisering og non-digitalisering

Ansvarlig: Birgit Brændgaard, servicekonsulent i Infocenteret i Struer Kommune

Hvilket projekt har I med på Folkemødet og hvad indebærer det?
Projektet går ud på digitalisering og non-digitalisering, det vil sige sagsbehandling med og uden NemID og servicering af de borgere, der ikke kan arbejde digitalt. 
Det kan f.eks. dreje sig om at orientere borgerne om hvad man kan med e-Boks og hvordan man evt. fritages. Eller hvilke digitale muligheder, man som forældre har for at hjælpe sine børn med lektierne. 
Vi har flere forskellige projekter, der understøtter både digitalisering og non-digitalisering, f.eks. ”Digitale Rødder” med elever fra Thyholm Skole og ”Kloge Penge”, som er et økonomiprogram udviklet af Danske Bank.

Hvem står bag projektet?
Servicekonsulent Birgit Brændgaard, Infocenter Struer.

Hvilke andre aktører inddrager I allerede og hvem vil I inddrage fremover?
Projektet har repræsentanter fra følgende områder: digitale borgere, non-digitale borgere, elever fra skoler, forældre og erhvervsområdet. Jeg, Birgit Brændgaard, repræsenterer kommunen.
Større tværfagligt samarbejde med erhvervslivet skal forsøges igangsat på alle områder fremover. Digitalisering kræver et fælles løft ligesom håndteringen af løsninger for non-digitale borgere. 
Vi håber også at kunne inddrage frivillige fra dataværksteder.

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
I et fællesskab mellem alle relevante parter skal digitaliseringen gøres enkel, nem og overskuelig. Med fælles forståelse for digitaliseringens finurlige ”hjørner og kanter” skal vi skabe et univers, der gør hverdagen mere enkel for den digitale borger. Det SKAL samtidig betyde, at der bliver mere nærvær, fleksibilitet og gennemskuelighed for non-digitale borgere. Non-digitale borgere skal tages imod med åbne arme og tilbydes sagsbehandling, som ”fra før NemID kom til”.

Hvad oplever I, at der skal til, før borgerinddragelse kan lykkes?
’Oplysning. Oplysning om hvilke muligheder, man har som borger, hvad enten det er som forælder, lærer, elev, borger eller sagsbehandler i systemet.

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
Hvis du har lyst til at høre, hvilke muligheder du har for at udnytte den digitale verden fuldt ud. Samtidig vil du kunne blive betrygget i, at verden stadig hænger sammen, selv om du ikke har NemID eller bruger nettet. Alt er som det plejer at være, dog er det for den digitale borger blevet hurtigere og nemmere.

Hvad er næste skridt i projektet?
Vi skal implementere brugen af e-Boks/digital postkasse og digitale løsninger for forældre, der skal hjælpe deres børn med lektielæsning. Så skal vi have kigget på, hvordan erhvervslivet er medspillere på den digitale løbebane og sikre, at det offentlige, borgerne og erhvervslivet bruger hinanden optimalt i processen. 
Næste skridt er at yde indsatsen på det område, der halter mest bagefter. Initiativet kan skabes med kommunen som facilitator, men ejerskabet ligger hos den enkelte deltager.

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00