Struer KommuneStruer Lydens by
Den åbne skole – Humlum

Ansvarlig: Finn Toft, skoleleder, Humlum Skole

Hvem står bag projektet?
Humlum Skole. 

Hvordan arbejder I med samskabelse?
Vi arbejder under overskriften ”Sådan bidrager jeg til at skabe en god skole – hvad kan du tilbyde?”. Det indebærer, at lokale frivillige, foreninger, klubber eller virksomheder bidrager med deres unikke kompetencer og erfaringer til at skabe kvalitet i undervisningen. F.eks. ved at holde foredrag, komme med indlæg i undervisningen eller tilbyde eleverne praktik eller ekskursioner. 

Hvilke interessenter er inddraget og hvem skal inddrages fremover?
Der er mange eksempler. Vi har etableret en støtteforening for skole og dagtilbud, hvor frivillige tilbyder assistance til f.eks. skolefester, ekskursioner, madboden, ekstraordinær rengøring osv. Så har der været elever i den lokale golfklub, der har instrueret dem i spillet for at skabe ny læring og måske få nye medlemmer. Vi har et samarbejde med den lokale købmand om at eleverne prøver forskellige funktioner i butikken og får et billede af, hvordan det er at have et fritidsjob. Så har vi forældre som gæstelærere, samarbejde med naturskolen om at etablere skoleskov og meget, meget mere. 
Fremover håber vi at få flere til at byde ind med ideer og kompetencer, som de mener kan bidrage til kvaliteten i undervisningen.

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune”?
Vi gør det attraktivt for eleverne at have en funktion i lokalsamfundet og bidrage til det lokale liv. De voksne – forældre, frivillige, foreninger og erhvervsdrivende – får på deres side en mulighed for selv at påvirke kvaliteten i undervisningen og tage ansvar for at de unge trives og bidrager. Og så får de selv en oplevelse af, at deres erfaringer og kompetencer har en betydning.

Hvad skal der til, før inddragelsen af frivillige kan lykkes?
Det kræver at de kan se sig selv i vores undervisning og at vi kan flette deres unikke kompetencer og erfaringer ind i vores undervisning. 

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
For at blive inspireret til selv at bidrage til undervisningen af vores skolebørn, uanset hvilket distrikt man bor i.  

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00