Struer KommuneStruer Lydens by
Ungdomsskolen og Aktivitetscenteret: demokratistafet og pallemøbler

Ansvarlig: Alice Frederiksen, leder, Struer Ungdomsskole, og Berit Volder Kjær, bibliotekar, Struer Bibliotek.

Hvilke projekter har I med på Folkemødet og hvad indebærer de?
Vi har to aktiviteter på Folkemødet. Dels står vi udenfor og bygger pallemøbler, som skal bruges på pladsen Østergade 16, når den er ryddet og skal bruges til borgernes initiativer. 
Og dels kommer vi med ”Demokratistafetten – giv det videre”, som besøger Struer i dagene 6. – 18. juni og udspringer af Aarhus 2017-aktiviteterne i byen.
Demokratistafetten er kort sagt et projekt over 720 dage, 350 aktiviteter, 1 samtalecykel og et hav af unge iderige mennesker. Det handler om unge, fællesskab, engagement, demokrati og lysten til at give noget til samfundet.
Stafetten har form af en samtalecykel og vil til Folkemødet blive brugt til at reklamere for de arrangementer, der vil foregå fra mandagen efter Folkemødet: nærmere bestemt fra 6. – 18. juni. Der vil være mulighed for at få en tur på cyklen samt en lille forfriskning.

Hvem står bag projektet?
Ungdomsskolen og Ungeambassadørerne står i samarbejde med brugere fra Aktivitetscenteret og andre interesserede for at bygge pallemøblerne. 
Demokratistafetten er et samarbejde mellem Struer Bibliotek, Ungdomsskolen og Ungeambassadørerne. 

Hvem er inddraget i projektet og hvem vil I inddrage fremover?
Kommunens unge er inddraget i planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter og arrangementer. Derudover bliver forskellige foreninger og selvejende institutioner inddraget, samt andre kommunale afdelinger og institutioner. 

Hvordan bidrager projektet til ”det gode liv i Struer Kommune” – nu og i fremtiden?
Involvering og medbestemmelse bidrager til dialog og samarbejde og giver øget ejerskab. Så et vigtigt element i det gode liv. 

Hvad skal der til, før borgerinddragelse kan lykkes i et projekt som jeres?
Tid. Det tager lang tid. Samtidig er der regler og praktiske forhold, der skal være afklaret. F.eks. hvordan vi skal håndtere forsikring, børneattester, straffeattester m.v. 
Og så kræver det, at de aftaler, man indgår, også bliver efterlevet. Gensidig respekt og ansvarlighed for projektet har stor betydning.

Hvorfor skal man besøge jeres bod på Folkemødet?
Der kommer til at være flere generationer til stede for at bygge pallemøbler. Det er godt for dialogen. Og så kan man bidrage med noget meget konkret – at bygge siddepladser til byrummet.
Dialog om demokrati og andre emner, som optager de unge i kommunen, er en vigtig del af Demokratistafetten, og det bliver der rig lejlighed for i vores bod.

Hvad er næste skridt i projektet – og hvad har I brug for, før projektet bliver en succes?
At alle møder op som aftalt og har styr på deres del af projektet.

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00