Struer KommuneStruer Lydens by
Struer Byråd 2014-18
Byråd

Struer Byråd er kommunens øverste besluttende myndighed.
Byrådet består af 21 medlemmer, som vælges for en fireårig periode - senest i 2014.

Som udgangspunkt mødes Byrådet en tirsdag i hver måned.

Det er Byrådet, der vælger borgmesteren og viceborgmesteren.

Opgavefordelingen mellem byråd, borgmester og de politiske udvalg er beskrevet i styrelsesvedtægten for Struer Kommune.

Udvalgsformændene træffes efter aftale med sekretæren for det pågældende udvalg.

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk